เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย ลงนาม MOU เดินหน้าโครงการประหยัดพลังงาน สู่เป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่นยืน

  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เดินหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผลักดันโครงการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ภายในโรงงานและคลังสินค้าเป็นหลอดไฟ LED ของพานาโซนิค
  • โครงการประหยัดพลังงานนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 2.6 เท่า หรือคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 34 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 200,000 ต้นต่อปี
  • โครงการประหยัดพลังงานของ FPIT ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษา ทั้งยังสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการประหยัดพลังงาน

กรุงเทพฯ 4 พฤศจิกายน 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPIT" ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย ("พานาโซนิค") เดินหน้าโครงการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟไฮเบย์ภายในอาคารโรงงานและคลังสินค้าเป็นหลอดไฟ LED โดยพานาโซนิคเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) ซึ่ง FPIT และกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

FPIT ได้ริเริ่มโครงการประหยัดพลังงานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ และเพื่อช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษา ทั้งยังพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการประหยัดพลังงานและการพัฒนาตามแนวความยั่งยืน

การเปลี่ยนหลอดไฟประเภทเมทัลฮาไลด์มาเป็นหลอดไฟ LED ของแบรนด์พานาโซนิคในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากหลอดไฟชนิดใหม่มีอายุการใช้งานยาวนานทำให้ช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว ทั้งยังใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง และปล่อยความร้อนจากการทำงานของหลอดไฟในระดับต่ำ จึงสามารถช่วยลดค่าไฟได้สูงถึง 40% โดยปัจจุบัน บริษัทฯได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟภายในโรงงานและคลังสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าที่แสดงความสนใจในโครงการประหยัดพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนหลอดไฟในทุกโครงการของ FPIT ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศกว่า 2.6 เท่า หรือคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณ 34 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้มากกว่า 200,000 ต้นต่อปี

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมของประเทศ FPIT ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯได้ให้ความไว้วางใจ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย ที่ยึดมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นคู่ค้าในการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ FPIT เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายในปี ค.ศ. 2050"

มร.ชิเกกิ สุมิทานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "พานาโซนิคมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) รวมถึงบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่เป็นผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าในโครงการฯ เรามั่นใจว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะแบรนด์สินค้าและโซลูชั่นด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก พานาโซนิคจะเดินหน้าให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและบริการที่เป็นเลิศต่อไป"