สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จังหวัด

ปราจีนบุรี

GPS

13.812999, 101.545531

ภาค

ภาคตะวันออก

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี เป็นสวนอุตสหากรรมใหม่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 304 โดยมีพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ (960 เฮคเตอร์)
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีดังนี้

  • ระบบไฟจากการไฟฟ้าภูมิภาค และมีสถานีจ่ายไฟตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 2 แห่ง ซึ่งมีกำลังไฟ 80 MW
  • ระบบประปาซึ่งมีความสามารถในการจ่ายน้ำ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวัน และสามารถสำรองน้ำได้ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร
  • แก๊สธรรมชาติจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
  • ระบบกำจัดน้ำเสีย มีความสามารถในการกำจัดน้ำเสีย 18,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
  • ระบบโทรคมนาคม แบบ ADSL และ ISDN ;วางสายโดย TOT, TT&T, และ CAT
อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ ระยะทาง (กม.)
กรุงเทพมหานคร 147
เมืองปราจีนบุรี 45
สนามบินสุวรรณภูมิ 118
ท่าเรือมาบตะพุด 168
ท่าเรือแหลมฉบัง 134
ขนาด (ตร.ม.) พื้นที่ว่าง
< 2,000
2,000 - 4,000
4,001 - 6,000
> 6,000

หากมีความสนใจในการเช่า กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม หรือโทรติดต่อได้ที่หมายเลข +66 805 805 005

สอบถามรายละเอียดการเช่า

โปรดติดต่อเรา โดยแบบฟอร์มนี้