THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0
Hero Carousel Slide - 1
1 of 1
Prev
Next

โรงงานให้เช่า จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี


นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2532 โดยมีพื้นที่ประมาณ 27,000 ไร่ (4320 เฮคเตอร์) ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ภายในนิคมมีทั้งเขตทั่วไปและเขตปลอดอากร อมตะซิตี้ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ซึ่งถูกเชื่อมโดยตรงกับถนนบางนาตราด ทางพิเศษกรุงเทพฯ-ชลบุรี (กม. 57) และทางหลวงพิเศษกรุงเทพฯ-ชลบุรี หมายเลข 7

 

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์    ข้อมูลโรงงาน       

จังหวัด

ชลบุรี

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด

320,000 ตรม. 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขนาดโรงงาน

1,000-10,000 ตรม.

 

การรองรับน้ำหนักของพื้น

1-5 ตัน/ตรม.

ความสูงจากพื้น

6-10 ม.

42 กม.

สนามบินสุวรรณภูมิ

57 กม. 

กรุงเทพมหานคร

85 กม.

สนามบินดอนเมือง

40 กม.

เมืองศรีราชา

46 กม.

ท่าเรือแหลมฉบัง

67 กม.

ท่าเรือกรุงเทพ

ถนนส่วนกลางกว้างขวาง

 

ระบบไฟ

จากการไฟฟ้าภูมิภาค

ระบบประปา

ความสามารถในการจ่ายน้ำ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Activated Sludge System

แก๊สธรรมชาติ

จาก ปตท.

ความปลอดภัย

CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

Eastern Area, Thailand

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Available

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

Available

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Waiting list

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ พร้อมสัมผัสบริการคุณภาพครบครัน มาตรฐานระดับสากล
ที่ Frasers Property Industrial Thailand 

 

สร้างประสบการณ์ที่ดี ด้วยการบริการดูแลและจัดการทรัพย์สินอย่างเหนือระดับ
 

  • บริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
  • บริการงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
  • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
  • บริการด้านงานธุรการและเอกสาร

 

มากกว่าการให้คำปรึกษา คือความเข้าใจในความต้องการของธุรกิจคุณ
 

  • ตรวจสอบสิทธิพิเศษและช่วยจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • ให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตใช้ที่ดินและใบอนุญาตประกอบกิจการจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารทรัพย์สินในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
  • อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร