THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0
Hero Carousel Slide - 1
Hero Carousel Slide - 2
1 of 1
Prev
Next

คลังสินค้าให้เช่า ขอนแก่น

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ขอนแก่น)

 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) เป็นโครงการที่เหมาะสมกับธุรกิจการขนส่งและกระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะมีทำเลที่ตั้งที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ทำเลของโครงการยังเป็นเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor / EWEC) เชื่อมสู่ประเทศอื่นๆในอาเซียน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางเชื่อมจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย สู่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาว และเป็นเส้นทางที่อยู่ในข้อตกลงรถไฟความเร็วสูง ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพสูงสุดในด้านการขนส่ง

 

 

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ     ข้อมูลคลังสินค้า

จังหวัด
ขอนแก่น

 

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด

~ 18,900 ตรม.

 

ขนาดคลังสินค้า

800-6,000 ตรม.

 

การรองรับน้ำหนักของพื้น

2-3 ตัน/ตรม.

ความสูงจากพื้น

8-12 ม.

16 กม.

นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น

20 กม.

เทศบาลนครขอนแก่น

26 กม.

สนามบินขอนแก่น

81 กม.

จังหวัดมหาสารคาม

433 กม.

กรุงเทพ

136 กม.

จังหวัดอุดรธานี

Northern Area, Thailand

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะอยุธยา)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ลำพูน)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะปราจีนบุรี)

Waiting list

สร้างธุรกิจคุณให้เติบโต ใน "มหานครแห่งอาเซียน" ศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง

ขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC (East West Economic Corridor) เส้นทางที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกของการคมนาคม เชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นโอกาสที่น่าดึงดูดสำหรับธุรกิจที่ต้องการคลังสินค้า เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
 

สร้างธุรกิจของคุณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยคลังสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียม ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งมากมาย ที่ Frasers Property Logistics Park (Khon Kaen) อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมระดับพรีเมียม พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย