FPIT Give Love : รวมพลังมอบรัก เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธีระเด็จ สุภักดิ์ Sales and Property Management Manager พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสต์ติก จำกัด และตัวแทนจากบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และส่งมอบอาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและอาคารเรียน ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงอายุ 2-5 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค ขอนแก่น มีเด็กในความดูแลทั้งสิ้น 53 คน โดยบริษัทฯ อนุมัติงบประมาณจำนวน 33,000 บาท ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพดีเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานแก่เด็กเล็ก และครูผู้ดูแล สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสต์ติก จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ในการจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนดังกล่าวให้แล้วเสร็จจนพร้อมส่งมอบอาคารให้กับเด็กๆ และครูผู้ดูแล ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นสานต่อโครงการ #FPITมอบรักปี 2 ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น