บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ปรับพื้นที่โรงงานเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่อุตสาหกรรม

 • บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงงานของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อจัดตั้งให้เป็นศูนย์พักคอยที่มีมาตรฐานด้านสาธารณสุข สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จำนวน 309 เตียง
 • ด้วยการผสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ประกอบกับความพร้อมด้านสถานที่ และความรวดเร็วในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย ทำให้การจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งนี้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการภายในระยะเวลาเพียง 7 วัน ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT”

ร่วมมือกับ FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส

พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร และ โรงพยาบาลปลวกแดง ในการร่วมส่งมอบอาคารโรงงาน ภายในนิคมฯ อมตะซิตี้ ระยองให้แก่ จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว (กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือไม่แสดงอาการ) ในจำนวน 309 เตียง เพื่อให้บริการมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แก่ชุมชนโดยรอบ

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัลเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อมตะ คอร์ปอเรชัน และทุกส่วนของภาครัฐ ล้วนมีส่วนทำให้การจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับรองรับผู้ป่วยในครั้งนี้สำเร็จได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มพื้นที่ให้บริการเพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยด้วยจำนวนเตียงที่เพียงพอต่อไปในอนาคต จึงมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเตียงในเฟสถัดไป โดยบริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มความสามารถให้ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้”

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยในครั้งนี้ว่า “การร่วมมือกันระหว่าง อมตะ กนอ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และพันธมิตรภาคเอกชนต่างๆ ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเมื่อยามที่ประเทศของเราประสบกับภาวะวิกฤต สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยที่รองรับได้ถึง 309 เตียงในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการแยกกักตัวและรับการดูแลแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยสู่ครอบครัวและสถานประกอบการภายในนิคมฯ”

ศูนย์พักคอยแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนรอบด้านจากภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านระบบสาธารณูปโภค อาหาร น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ ติดตั้งหม้อแปลงและตู้ควบคุมไฟฟ้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT telecom อำนวยความสะดวกเรื่องระบบการสื่อสาร และการสนับสนุนเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) โดยมูลนิธิเอสซีจีและ SCGP เป็นต้น

โครงการศูนย์พักคอยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นี้ จะพร้อมให้บริการและเริ่มเปิดรับผู้ป่วยในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

บุคคลในภาพ:

 1. นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัลเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด (ลำดับที่ 5 จากขวา)
 2. นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ลำดับที่ 2 จากขวา)
 3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 5 จากซ้าย)
 4. นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอปลวกแดง (ลำดับที่ 4 จากซ้าย)
 5. นายอภิชาติ เสกธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ลำดับที่ 4 จาก ขวา)
 6. นายอัครเรศร์ ชู่ช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำดับที่ 3 จากขวา)
 7. นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี ผู้อำนวยการใหญ่สายงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ลำดับที่ 1 จากขวา)
 8. นายรุ่งเพชร กำเนิดทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร (ลำดับที่ 3 จากซ้าย)
 9. นายเพิ่มศักดิ์ ยอดยาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ลำดับที่ 2 จากซ้าย)
 10. นายภูษิต โชคศรัณทิพย์ ผอ.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ลำดับที่ 1 จากซ้าย)