เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ร่วมกับ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ผนึกกำลังสู้วิกฤตโควิด ปรับพื้นที่โรงงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา

จากซ้าย-ขวา: 1. นายสมลักษ์ ยกน้อยวงศ์ นายอำเภออุทัย, 2. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 3. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 4. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 5. นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัลเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด, 6. นาย ภคิน ชลรัตนหิรัญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน), 7. นาย ทำนาย ราชโคตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด, 8. นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภออุทัย

  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบพื้นที่โรงงานซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา สำหรับจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้จำนวน 430 เตียง
  • นับเป็นอาคารหลังที่สอง หลังจากเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา FPIT ได้ส่งมอบอาคารโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 309 เตียงไปก่อนหน้านี้

กรุงเทพฯ 2 กันยายน 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ร่วมกับ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบอาคารโรงงาน ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับกลุ่มตัวแทนภาครัฐและโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน 430 เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จังหวัดอยุธยาเป็นทำเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของประเทศไทย จึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ โรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าจำนวนมาก แต่ปัจจุบันพื้นที่นี้ กำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น FPIT จึงขอเป็นหนึ่งพลังในการสู้กับวิกฤตครั้งนี้ ร่วมกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และหน่วยงานราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้วางแผนปรับพื้นที่โรงงานของ FPIT เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 430 เตียง ที่ครบครันด้วยอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ”

นายชาย วินิชบุตร กรรมการบริหาร บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “สวนอุตสาหกรรมโรจนะมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอย่าง FPIT ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้”

นอกจากความร่วมมือระหว่าง FPIT และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ยังได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่สำหรับสาธารณูปโภคและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงและตู้ควบคุมไฟฟ้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกเรื่องระบบการสื่อสาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดสรรน้ำดื่มบรรจุขวด และยังมีผู้ให้การสนับสนุนด้วยการบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นอีกหลายราย เพื่อที่จะช่วยให้โรงพยาบาลสนามสามารถพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาตามเกณฑ์การพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การส่งมอบพื้นที่โรงงานในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนต่อเนื่องหลังจากที่ FPIT ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยในจังหวัดระยองเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป