เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชัน จัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี

จากซ้าย-ขวา: 1. นายธนกฤต วรรธนะภูติ รองปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 2. นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรี ตำบลดอนหัวฬ่อ 3. นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรี ตำบลดอนหัวฬ่อ 4. พันตำรวจเอก จักรพงษ์ เคนทวาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ 5. นางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 6. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 7. นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัลเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด 8. นายแพทย์ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร 9. ผู้แทนกรมการปกครอง 10. นางกวินนาถ พึ่งมั่น รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) และ อมตะ คอร์ปอเรชัน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งที่ 2 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 290 เตียง หลังจากความสำเร็จในการร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
  • ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ได้ส่งมอบอาคารโรงงานเพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 เตียง ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสำคัญในจังหวัดระยอง ชลบุรี และอยุธยา

กรุงเทพฯ 1 ตุลาคม 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPIT" ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" ได้ร่วมมือกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบพื้นที่อาคารโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี ให้แก่ตัวแทนจากภาครัฐ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์พักคอยแห่งใหม่นี้นับเป็นความร่วมมือต่อเนื่องครั้งที่สองระหว่าง FPIT และ อมตะคอร์ปอเรชัน ปัจจุบัน FPIT ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนามแล้วทั้งสิ้น 3 แห่งเพื่อร่วมดูแลชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรม

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า "แม้ว่าภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้นด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้สนับสนุนอาคารโรงงานสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อช่วยภาคการผลิตและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเร่งการผลิต โดยศูนย์พักคอยที่ชลบุรีนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมล่าสุดของ FPIT เพิ่มเติมจากศูนย์พักคอยในจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลสนามในจังหวัดอยุธยาที่ได้จัดตั้งไปก่อนหน้า ทำให้ปัจจุบัน FPIT พร้อมพันธมิตรจากกลุ่มภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19ได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,000 เตียง"

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ด้วยความตั้งใจของอมตะที่ต้องการช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง อมตะได้ให้ความร่วมมือกับ FPIT ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งใหม่ที่ชลบุรี ซึ่งสามารถจัดตั้งได้อย่างรวดเร็วพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันภายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อมตะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนรอบนิคมฯที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สังคม"

นอกเหนือจากความร่วมมือระหว่าง FPIT และ อมตะ คอร์ปอเรชัน ศูนย์พักคอยแห่งนี้ยังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ AIS 5G, โซเด็กซ์โซ์ ประเทศไทย, บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT), บริษัท ไทยนากาโน จำกัด, Worldex, โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสนับสนุนให้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องตามมาตรฐาน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ศูนย์พักคอยอมตะซิตี้ ชลบุรีพร้อมเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการศูนย์พักคอยแห่งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คุณทศพล มีใจบุญ โทร 089 021 0007 หรืออีเมล afsmarketing@amata.com