สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลางในทุกๆโครงการของเฟรเซอร์สได้ถูกออกแบบอย่างดีเพื่อให้บริการลูกค้าได้ใช้งานอย่างราบรื่น

การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

 • สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมีการออกแบบโดยมืออาชีพ
 • สาธารณูปโภคที่ครบครัน
 • มีพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับผู้เช่า

ถนนที่มีมาตรฐานเทียบเท่าทางหลวง

 • ถนนที่สามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
 • ถนนคอนกรีตเสริมโครงเหล็ก
 • ถนนสายหลักขนาด 4 เลน
 • มีแสงไฟสว่างระดับ 30 ลักซ์ตามแนวถนน
 • มีป้ายสัญญาณจราจรเพื่อความปลอดภัย

ท่อระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม

 • ระดับถนน ท่อระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ได้ถูกออกแบบอย่างรอบคอบ โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลจากกรมชลประทาน

เขตปลอดอากร

 • บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า
 • ให้สิทธิประโยชน์ในด้านการยกเว้นภาษีนำเข้าและส่งออก
 • มีขั้นตอนที่โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากร
 • มีเจ้าหน้าที่มาประจำสำหรับแนะนำขั้นตอนและพิธีการศุลกากร

ความปลอดภัยมาก่อนเสมอ

 • มีการวางท่อน้ำดับเพลิงบนถนนทั้งโครงการเพื่อความปลอดภัย
 • มีอุปกรณ์ดักจับควันและความร้อนภายในอาคารคลังสินค้า

ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร

 • มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า 20KVA ต่อไร่ (1 ไร่เทียบเท่า 1600 ตร.ม.)
 • มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการติดตั้งโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ระบบความปลอดภัย

 • มีระบบดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
 • มีทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ในโครงการ
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบโครงการ

บริการอื่นๆ

 • การซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลังสินค้าและพื้นที่ส่วนกลาง
 • การประสานงานด้านการกำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล
 • การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
 • มีกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างพอเพียงสำหรับการใช้ในโครงการ
สอบถามรายละเอียดการเช่า

โปรดติดต่อเรา โดยแบบฟอร์มนี้