บางนา 2 โลจิสติกส์ พาร์ค
ใหม่
PDF 1.61 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
Warehouse Flyer (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ใหม่
PDF 1.7 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
Factory Flyer (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ใหม่
PDF 1.22 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
Frasers Property Location Map (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ใหม่
PDF 5.61 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
โบรชัวร์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ใหม่
PDF 21.05 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
โบรชัวร์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ฉบับภาษาญี่ปุ่น)
ใหม่
PDF 13.18 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
โบรชัวร์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ฉบับภาษาจีน)
ใหม่
PDF 13.73 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
สอบถามรายละเอียดการเช่า

โปรดติดต่อเรา โดยแบบฟอร์มนี้