การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

เฟรเซอร์สมีทีมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่าและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติในการขอใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทย

การปรับปรุงโรงงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

โรงงานพร้อมเช่าถูกออกแบบและก่อสร้างบนพื้นฐานเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขโรงงานให้ตรงตามความต้องการการใช้งานเฉพาะทาง บริษัทมีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและคิดหาวิธีในการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ

สาธารณูปโภค

เราให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการขอติดตั้งไฟฟ้า โทรศัพท์และระบบการสื่อสาร น้ำประปา ก๊าซอุตสาหกรรม การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

บริการให้คำปรึกษา

บริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตลาดของเราเป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงมีความยินดีให้บริการด้านคำปรึกษาด้านต่าง ๆแก่ลูกค้าที่มีความต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อจัดหาผู้รับเหมางานที่มีคุณภาพในการปรับปรุงดัดแปลงอาคารและสิ่งก่อสร้าง หรืออื่นๆ

สอบถามรายละเอียดการเช่า

โปรดติดต่อเรา โดยแบบฟอร์มนี้