THAI
ENG

FAQs

โรงงานของเฟรเซอร์สมีอยู่ในโลเคชั่นใดบ้าง?

 

เฟรเซอร์สมีโรงงานพร้อมเช่าตั้งอยู่ใน 18 ทำเล แยกอยู่ในทำเลหลัก 4 แห่ง ได้แก่ อยุธยา (ตอนบนของกรุงเทพฯ) , ปราจีนบุรี (ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ), สมุทรปราการ (ตะวันออกของกรุงเทพฯ ) และในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)

สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของโรงงานของเราได้จากหน้าอื่นในเว็บไซต์นี้

ทางบริษัทมีโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯหรือไม่?

 

บริษัทไม่มีพื้นที่เปล่าสำหรับพัฒนาโรงงานให้เช่าในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม เราได้พัฒนาโรงงานในหลายทำเลที่สำคัญ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนจาก BOI ด้วย เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน

โรงงานควรตั้งอยู่ในเขตทั่วไป หรือเขตปลอดอากร?

 

นิคมอุตสาหกรรมบางแห่ง ยกตัวอย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ มีทั้งเขตปลอดอากรและเขตทั่วไป ด้วยกฎระเบียบพิเศษจึงทำให้ลูกค้าที่มีโรงงานอยู่ในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีในการส่งออกสินค้า ทำให้ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกมีความต้องการที่จะจัดตั้งโรงงานในเขตปลอดอากรเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้ผลิตมีความสนใจเรื่องการจัดตั้งโรงงานในเขตทั่วไปและเขตปลอดอากร สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ บริษัทมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเริ่มดำเนินการผลิตได้จริง?

 

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับงานด้านการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ของลูกค้าเองด้วย แต่โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3เดือนหลังจากลูกค้าได้ตัดสินใจเช่าโรงงานกับเรา

ใช้เวลาเท่าใดในการสร้างโรงงานตามความต้องการของลูกค้า?

 

บริษัทมีโรงงานพร้อมเช่ามากมาย แต่หากโรงงานที่สร้างสำเร็จแล้วไม่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า เราสามารถสร้างโรงงานตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถส่งมอบโรงงานให้ได้ภายใน 8 เดือน

มีขั้นตอนอย่างไรในการจองโรงงานเพื่อเช่า และใช้เวลานานเท่าใด?

 

สิ่งสำคัญคือการทำหนังสือจองการเช่า พร้อมกับการชำระเงินมัดจำหนึ่งเดือนของค่าเช่า

อัตราค่าเช่าเป็นอย่างไร?

 

ค่าเช่าที่เสนอให้ลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงานที่จะเช่า การรับน้ำหนักของพื้น และทำเลที่ตั้งที่จะเช่าด้วย

ลูกค้าสามารถซื้อโรงงานได้หรือไม่ และราคาเท่าไร?

 

สามารถทำได้ทั้งการเช่าและการซื้อ ทั้งนี้เราอยากให้ลูกค้าเช่าก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ มากกว่าซื้อในทันทีเลย และราคาซื้อขายในบางกรณีจะระบุไว้เป็นสูตร ราคาขายจะคำนวณจากต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารและต้นทุนที่ดิน ซึ่งค่าที่ดินจะแปรเปลี่ยนตามทำเลที่ตั้ง

ถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อโรงงาน จะทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการเช่าในระยะยาวหรือไม่?

 

ไม่น่าจะต่ำกว่าอย่างที่ลูกค้าเข้าใจ ในไประเทศไทยการซื้อขายโรงงานเก่าไม่เป็นที่นิยม และไม่ได้ราคาดีเมื่อขายต่อ เพราะเจ้าของกิจการต้องคำนึงถึงด้านความเสี่ยงทางธุรกิจและความจำเป็นในการนำเงินไปใช้ในการลงทุนด้านอื่นด้วย

นอกจากค่าเช่าแล้ว มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกหรือไม่?

 

นอกเหนือจากค่าเช่าที่ชำระให้กับบริษัทแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องชำระให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ค่าบำรุงรักษาส่วนกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละนิคม ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ซึ่งมากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

โรงงานของเฟรเซอร์สมีขนาดใดบ้าง?

 

โรงงานพร้อมเช่ามีขนาดตั้งแต่ 550 ถึง 10,000 ตารางเมตร แต่ถ้าลูกค้าต้องการโรงงานขนาดใหญ่กว่านี้จะต้องเป็นโรงงานแบบสร้างใหม่ตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าของเฟรเซอร์สเป็นชาติใดบ้าง?

 

ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชาวต่างชาติ หรือบริษัทร่วมทุนชาวไทยและต่างชาติ ประมาณ 60% ของผู้เช่าเป็นบริษัทญี่ปุ่น ปัจจุบันมีผู้เช่าเพิ่มมากขึ้นจากประเทศอื่นๆ จากกลุ่มประเทศอาเซียน ยุโรปและอเมริกา

ทางบริษัทสร้างโรงงานไว้ล่วงหน้า หรือสร้างเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้า?

 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราพบว่ามีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่มีความจำเป็นในการใช้โรงงานเร่งด่วนภายใน 2-3 เดือน หลังจากติดต่อกัน บรรดาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่กสามารถใช้โรงงานรูปแบบมาตรฐานที่เรามีอยู่แล้วได้ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าบริษัทควรสร้างโรงงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา และถึงแม้ว่าโรงงานที่เราสร้างไว้แล้วจะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เราก็สามารถสร้างโรงงานใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะของลูกค้าได้เช่นกัน

ทางเฟรเซอร์สสามารถต่อเติมหรือปรับโรงงานพร้อมเช่าให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่?

 

แน่นอน เราพร้อมให้บริการ