สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จังหวัด

อยุธยา

GPS

14.315149, 100.639153

ภาค

ภาคกลาง

สวนอุตสหกรรมโรจนะ อยุธยา ตั้งอยู่ใกล้อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และอยู่บนถนนโรจนะ ซึ่งถูกเชื่อมด้วยทางหลวงหมายเลข32 และทางหลวงหมายเลข1 ห่างจากกรุงเทพประมาณ 74 กิโลเมตร สวนอุตสหากรรมมีพื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่ (2,400 เฮคเตอร์) ซึ่งภายในมีทั้งเขตทั่วไปและเขตปลอดอากร
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีดังนี้

  • ระบบไฟขนาดจากการไฟฟ้าภูมิภาค โดยมีสถานีจ่ายไฟในสวนอุตสาหกรรม 2 แห่ง มีกำลัง 160 MW และจากบริษัทโรจนะพาวเวอร์ ซึ่งมีกำลัง 265 MW
  • ระบบประปา ซึ่งได้แหล่งน้ำมาจากแม่น้ำป่าศักดิ์และคลองระพีพัฒน์ สามารถจ่ายน้ำได้ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
  • แก๊สธรรมชาติจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
  • พลังงานไอน้ำ (ฟู้ดเกรด) จากโรจนะพาวเวอร์ ที่มีแรงดัน 8-10 Barg
  • ระบบกำจัดน้ำเสีย 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  • ระบบโทรคมนาคม แบบ ADSL และ ISDN ;วางสายโดย TOT, TT&T, และ CAT
  • อุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรและแปรรูปอาหาร เซรามิค อุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่ อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร กระดาษ,พลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ ระยะทาง (กม.)
กรุงเทพมหานคร 74
สนามบินดอนเมือง 48
สนามบินสุวรรณภูมิ 91
ท่าเรือกรุงเทพ 74
ท่าเรือแหลมฉบัง 182
ขนาด (ตร.ม.) พื้นที่ว่าง
< 2,000
2,000 - 4,000
4,001 - 6,000
> 6,000

หากมีความสนใจในการเช่า กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม หรือโทรติดต่อได้ที่หมายเลข +66 805 805 005

สอบถามรายละเอียดการเช่า

โปรดติดต่อเรา โดยแบบฟอร์มนี้