THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0
Hero Carousel Slide - 1
1 of 1
Prev
Next

คลังสินค้าให้เช่า สมุทรปราการ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 5)

 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 5) ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมกับภาคต่างๆ ของประเทศไทย พื้นที่บางพลีเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่รอบๆ


นอกจากนี้ โครงการบางพลี 5 ยังอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงจัดได้ว่า เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 5) มีความโดดเด่นในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งอย่างมาก

 

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ     ข้อมูลคลังสินค้า

จังหวัด
สมุทรปราการ

 

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด

~ 10,000 ตรม.

 

ขนาดคลังสินค้า

3,000-6,000 ตรม.

 

การรองรับน้ำหนักของพื้น
5 ตัน/ตรม.

 

ความสูงจากพื้น
10 เมตร

21 กม.

กรุงเทพมหานคร

23 กม.

สนามบินสุวรรณภูมิ

10 กม.

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

45 กม.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

26 กม.

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

36 กม.

ท่าเรือกรุงเทพ

Central Area, Thailand

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 5)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 3)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 4)

Available

บางนา 2 โลจิสติกส์ พาร์ค

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 6)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 7)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (TIP9)

Waiting list

 

 

คุณลักษณะด้านความยั่งยืน :

ที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 5), เราใส่ใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างอาคารให้รองรับกับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบริการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาควบคู่ไปกับการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมคำนึงถึงการออกแบบที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ
 

  • เลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
  • เลือกใช้วัสดุภายในอาคาร จำพวก สี กาว ยาแนว สารเคลือบ
    ที่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อคนในระดับต่ำ 
  • ใช้หลอดไฟประหยัดแบบ LED ที่ประหยัดพลังงานกว่าหลอดไฟทั่วไป
  • ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตของผู้ใช้พื้นที่
  • อาคารที่พัฒนาใหม่ต้องได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED GOLD