THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0
Hero Carousel Slide - 1
1 of 1
Prev
Next

คลังสินค้าให้เช่า จังหวัดสมทุรปราการ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 7)

 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางพลี 7 ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมย่านบางพลี สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานใหม่ของการดำเนินงานศูนย์โลจิสติกส์ในย่านบางพลี เราจึงสร้างโครงการนี้ให้เป็นศูนย์รวมธุรกิจโลจิสติกส์แบรนด์ระดับพรีเมียมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

อาคารคลังสินค้าของเราได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาอาคารและระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยผู้เช่าในการประหยัดต้นทุนการจัดการพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคารและชุมชนโดยรอบ 

 

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ     ข้อมูลคลังสินค้า     

จังหวัด

สมุทรปราการ

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด
~ 74,000 ตรม.

ขนาดคลังสินค้า
1,000-20,000 ตรม. 

 

การรองรับน้ำหนักของพื้น
3-5 ตัน/ตรม.

 

ความสูงจากพื้น
13 เมตร

23 กม. 

กรุงเทพมหานคร

22 กม.

สนามบินสุวรรณภูมิ

10 กม.

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

42 กม.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

24 กม.

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

38 กม.

ท่าเรือกรุงเทพ

Central Area, Thailand

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 7)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 3)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 4)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา)

Available

บางนา 2 โลจิสติกส์ พาร์ค

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 5)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 6)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (TIP9)

Waiting list

พร้อมรองรับความต้องการพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมี่ยมโลจิสติกส์พาร์คแห่งนี้ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นตามมาตรฐาน FM Global และ GMP เพื่อรองรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนชั้นนำ ซึ่งต้องการแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในสเกลขนาดใหญ่ รองรับธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ที่ต้องการใช้คลังสินค้าประเภทควบคุมความเย็น อีกทั้งตอบโจทย์อีกหลากหลายธุรกิจ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ความงาม การแพทย์และเภสัชกรรม


 

คุณลักษณะด้านความยั่งยืน :
 

  • อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับ LEED - Gold
  • ออกแบบอย่างใส่ใจในหารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม
  • ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารประหยัดพลังงาน
  • ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารและสังคมรอบข้าง
  • มีพื้นที่สันทนาการ เช่น ลู่วิ่งรอบโครงการ สนามฟุตซอล