THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0
Hero Carousel Slide - 1
1 of 1
Prev
Next

คลังสินค้าให้เช่า สมุทรปราการ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (TIP 9)

 Frasers Property Logistics Center (TIP9) ตั้งอยู่ภายใน TIP INDUSTRIAL PROJECT 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพื้นที่คลังสินค้าที่มีการแข่งขันสูงในประเทศ เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และเมืองอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู และ นิคมเวลโกรว์ นอกจากนี้ยังใกล้กับศูนย์กลางธุรกิจของประเทศไทยอย่างกรุงเทพฯ ทำให้สะดวกทั้งเรื่องการคมนาคมและการประสานงานกับภาครัฐต่างๆ

 

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ     ข้อมูลคลังสินค้า     

จังหวัด

สมุทรปราการ

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด

~ 35,000 ตรม.

ขนาดคลังสินค้า

1,000-20,000 ตรม.

การรองรับน้ำหนักของพื้น
3-5 ตัน/ตรม.

 

ความสูงจากพื้น
13 เมตร

23 กม.

กรุงเทพมหานคร

22 กม.

สนามบินสุวรรณภูมิ

10 กม

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

42 กม.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

 

24 กม.

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

38 กม.

ท่าเรือกรุงเทพ

Central Area, Thailand

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์  (TIP9)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 3)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 4)

Available

บางนา 2 โลจิสติกส์ พาร์ค

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 5)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 6)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 7)

Waiting list

ข้อมูลคลังสินค้า TIP9 :

 

  • การก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานระดับสากล
  • โครงสร้างอาคาร คุณภาพเหนือระดับ 
  • พื้นเรียบพิเศษ รับน้ำหนักได้ 3 หรือ 5 ตัน/ตร.ม.
  • ทำเลโครงการตั้งอยู่ใจกลางเขตอุตสาหกรรม บางนา-ตราด ใกล้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ