THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0
Hero Carousel Slide - 1
1 of 1
Prev
Next

โรงงานให้เช่า จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-3

โรงงานสำเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 1-3) ตั้งอยู่บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 331
อยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 17 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 

 

 

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์   ข้อมูลโรงงาน    

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

จังหวัด

ชลบุรี

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด

45,000 ตรม. 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ขนาดโรงงาน

1,000-4,500 ตรม.

การรองรับน้ำหนักของพื้น

3 ตัน/ตรม.

ความสูงจากพื้น

7 ม.

100 km 

กรุงเทพมหานคร

138 km

สนามบินดอนเมือง

85 km

สนามบินสุวรรณภูมิ

17 km

ท่าเรือแหลมฉบัง

15 km

เมืองศรีราชา

107 km

ท่าเรือกรุงเทพ

ถนนส่วนกลางกว้างขวาง

 

ระบบไฟ

จากการไฟฟ้าภูมิภาค


ระบบประปา

ความสามารถในการจ่ายน้ำ 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Activated Sludge System

ความปลอดภัย

CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2

จังหวัด

ชลบุรี

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด

22,000 ตรม. 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ขนาดโรงงาน

1,000-4,000 ตรม.

การรองรับน้ำหนักของพื้น

3 ตัน/ตรม.

ความสูงจากพื้น

7 ม.

100 km 

กรุงเทพมหานคร

138 km

สนามบินดอนเมือง

85 km

สนามบินสุวรรณภูมิ

13 km

ท่าเรือแหลมฉบัง

22 km

เมืองศรีราชา

110 km

ท่าเรือกรุงเทพ

ถนนส่วนกลางกว้างขวาง

 

ระบบไฟ

จากการไฟฟ้าภูมิภาค


ระบบประปา

ความสามารถในการจ่ายน้ำ 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

กำลังแรง 800 MVA

ความปลอดภัย

CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

จังหวัด

ชลบุรี

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด

42,000 ตรม. 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ขนาดโรงงาน

1,000-5,000 ตรม.

การรองรับน้ำหนักของพื้น

3-7 ตัน/ตรม.

ความสูงจากพื้น

7-9 ม.

104 km 

กรุงเทพมหานคร

142 km

สนามบินดอนเมือง

89 km

สนามบินสุวรรณภูมิ

17 km

ท่าเรือแหลมฉบัง

27 km

เมืองศรีราชา

114 km

ท่าเรือกรุงเทพ

ถนนส่วนกลางกว้างขวาง

 

ระบบไฟ

จากการไฟฟ้าภูมิภาค


ระบบประปา

ความสามารถในการจ่ายน้ำ 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Activated Sludge System

ความปลอดภัย

CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

Eastern Area, Thailand

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Available

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

Available

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Waiting list

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ พร้อมสัมผัสบริการคุณภาพครบครัน มาตรฐานระดับสากล
ที่ Frasers Property Industrial Thailand 

 

สร้างประสบการณ์ที่ดี ด้วยการบริการดูแลและจัดการทรัพย์สินอย่างเหนือระดับ
 

  • บริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
  • บริการงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
  • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
  • บริการด้านงานธุรการและเอกสาร

 

มากกว่าการให้คำปรึกษา คือความเข้าใจในความต้องการของธุรกิจคุณ
 

  • ตรวจสอบสิทธิพิเศษและช่วยจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • ให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตใช้ที่ดินและใบอนุญาตประกอบกิจการจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารทรัพย์สินในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
  • อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร