THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0
Hero Carousel Slide - 1
1 of 1
Prev
Next

โรงงานให้เช่า จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ก่อตั้งในปีพศ.2521 โดยมีพื้นที่ประมาณ 2,600 ไร่ (416 เฮคเตอร์) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภายในนิคมมีทั้งเขตทั่วไปและเขตปลอดอากร

 

 

 

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์   ข้อมูลโรงงาน   

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด

1,300 ตรม. 

ขนาดโรงงาน

1,300 ตรม.

การรองรับน้ำหนักของพื้น

1 ตัน/ตรม.

ความสูงจากพื้น

7 ม.

40 km 

กรุงเทพมหานคร

10 km

สนามบินสุวรรณภูมิ

50 km

สนามบินดอนเมือง

45 km

ท่าเรือกรุงเทพ

100 km

ท่าเรือแหลมฉบัง

ถนนส่วนกลางกว้างขวาง

 

ระบบไฟ

จากการไฟฟ้านครหลวง

 

ระบบประปา

จากการประปานครหลวง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

กำลังการบำบัดน้ำเสีย 18,600  ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟ

ขนาด180 MVA 

ความปลอดภัย

CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

Central Area, Thailand

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

Waiting list

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สุวรรณภูมิ

Available

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

Available

เขตอุตสาหกรรมนวนคร

Available

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ พร้อมสัมผัสบริการคุณภาพครบครัน มาตรฐานระดับสากล
ที่ Frasers Property Industrial Thailand 

 

สร้างประสบการณ์ที่ดี ด้วยการบริการดูแลและจัดการทรัพย์สินอย่างเหนือระดับ
 

  • บริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
  • บริการงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
  • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
  • บริการด้านงานธุรการและเอกสาร

 

มากกว่าการให้คำปรึกษา คือความเข้าใจในความต้องการของธุรกิจคุณ
 

  • ตรวจสอบสิทธิพิเศษและช่วยจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • ให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตใช้ที่ดินและใบอนุญาตประกอบกิจการจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารทรัพย์สินในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
  • อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร