THAI
ENG
Hero Carousel Slide - 0
Hero Carousel Slide - 1
1 of 1
Prev
Next

คลังสินค้าให้เช่า จังหวัดชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 เอ)

 

 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 เอ ตั้งอยู่ใกล้ผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ หลายบริษัท ซึ่งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โครงการนี้จึงมีที่ตั้งที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
 

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ     ข้อมูลคลังสินค้า

จังหวัด

ชลบุรี

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด
~ 35,500 ตรม.

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม

ขนาดคลังสินค้า
1,700-12,500 ตรม. 

 

การรองรับน้ำหนักของพื้น
2.5-3 ตัน/ตรม.

 

ความสูงจากพื้น
7-10 เมตร

10 กม. 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

17 กม.

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

41 กม.

ท่าเรือแหลมฉบัง

13 กม.

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2

40 กม.

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

36 กม.

นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

 

 

Eastern Area, Thailand

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 เอ)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บี)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เอ)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (อีสเทิร์นซีบอร์ด 3)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง 1)

Available

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ระยอง)

Waiting list

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บ่อวิน)

Waiting list

ข้อมูลจำเพาะของคลังสินค้า :

  • พื้นที่สำนักงาน 2 ชั้น
  • มีการติดตั้งประตูขนถ่ายสินค้ามาตรฐานสูง
  • หลังคาคลังสินค้าติดตั้งฉนวนกับความร้อน
  • หลังคากันสาดยาวถึง 10 เมตร เพื่อกันฝนสาดระหว่างการขนย้ายสินค้า
  • พื้นที่สำหรับจอดรถ
  • ถนนส่วนกลางกว้างขวาง เข้า-ออก สะดวก

 

ระบบป้องกันอัคคีภัย :
 

  • สัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบตรวจจับควัน
  • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
  • ถังดับเพลิงตามจุดภายในอาคาร