เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดตัวเจนฯใหม่ โรงงานมาตรฐานคอนเซ็ปต์ Smart & Sustainable ขานรับดีมานด์ด้านความยั่งยืนกลุ่มลูกค้าอินเตอร์

27 เมษายน 2565

โฉมหน้าโรงงานเจเนอเรชั่นใหม่แห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0’ ของ FPIT ที่ได้ส่งมอบให้แก่ บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานของอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยการเปิดตัวโรงงานเจเนอเรชั่นใหม่แบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า ตอบรับเทรนด์ด้านความยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างและวัสดุการก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารโรงงานทุกกลุ่ม
  • โรงงาน Built-to-Suit โมเดลใหม่แห่งแรกนี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้าเพิ่มเติมแห่งที่ 4 ให้แก่ บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำในการพัฒนาและการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม มอเตอร์พัดลม และระบบการควบคุมทุกชนิดของงานอุตสาหกรรม ด้วยพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นกว่า 6,800 ตร.ม.
  • อาคารโรงงานแห่งใหม่ของซีล-อาเบกก์ ได้รับการประเมินด้านการออกแบบตามเกณฑ์ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability หรือ TREES ) ในระดับ Gold ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดีเยี่ยม มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน

 

กรุงเทพฯ 27-29 เมษายน 2565

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” บรรลุการเดินหน้าพัฒนาและส่งมอบ ‘โรงงานเจเนอเรชั่นใหม่แห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0’ ให้แก่ บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาและการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม มอเตอร์พัดลม และระบบการควบคุมทุกชนิดของงานอุตสาหกรรม ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี จากประเทศเยอรมนี

 

โรงงานเจนฯใหม่นี้เป็นโมเดลรุ่นที่ 3 ของ FPIT ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบเพื่อตอบโจทย์การดำเนินของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะที่สามารถเสริมประสิทธิภาพได้ในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารทุกกลุ่ม โดยโรงงานเจนฯใหม่นี้จะเป็นต้นแบบของโรงงานมาตรฐานที่จะพัฒนาและส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

 

ด้วยการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และการมุ่งสู่การบริหารงานด้านการผลิตอย่างยั่งยืน ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) ได้ไว้วางใจให้ FPIT พัฒนาอาคารโรงงานแห่งใหม่ที่ได้รับการออกแบบตามคอนเซ็ปต์ Smart & Sustainable เป็นโรงงานเพิ่มเติมหลังที่ 4 ในพื้นที่ถัดจากอาคารโรงงานเดิมภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 6,800 ตร.ม. สำหรับใช้เป็นพื้นที่การผลิตและจัดเก็บสินค้า ด้วยการพัฒนาด้านการก่อสร้างอาคารที่ผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนไว้ในอาคารโรงงานแห่งใหม่นี้ จะสนับสนุนให้ซีล-อาเบกก์เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญของ FPIT ที่เช่าพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะกว่า 10 ปี โดยมีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ตร.ม.

 

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “FPIT เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความยั่งยืนเสมอมา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่ทันสมัยเพื่อยกระดับมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Building) วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารสาธารณูปโภคและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมจะได้ร่วมกันบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในโอกาสนี้ FPIT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องจาก ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) ในการพัฒนาโรงงานอาคารแห่งใหม่ในรูปแบบของโรงงาน Smart & Sustainable เพื่อมุ่งสู่เส้นทางความยั่งยืนร่วมกัน และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ”

 

อาคารโรงงานเจนฯใหม่แห่งนี้ ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับหลักการประเมินด้านการออกแบบตามเกณฑ์ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability หรือ TREES ) ในระดับ Gold สะท้อนถึงคุณภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดีเยี่ยม การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อมลพิษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้งาน และมีแนวคิดด้านการจัดสรรพื้นที่ การใช้สาธารณูปโภคและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในฐานะผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าสามทศวรรษ FPIT จะยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยโซลูชันครบวงจรที่ตรงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ FPIT จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืนในทุกมิติ โดยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบรรลุทุกเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว

Related Topics

Shared

ข่าวสารล่าสุด

20.12.2023

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา 1) คว้ามาตรฐาน ISO14001: 2015 รับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล สอดรับแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ (ซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) หรือ FPT รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากนายมนตรี ดั้งเดิมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งการันตีการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในขอบเขตพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา 1)

24.10.2023

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ผู้นำเบอร์ 1 อสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรม ยกระดับพอร์ตฯ อาคารเขียว ปูทางต้นแบบการปรับปรุงโรงงานของไทย ประเดิมคว้ามาตรฐานอินเตอร์ “EDGE Certified”

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารเขียวมากที่สุด โดยไม่เพียงพัฒนาอาคารใหม่ตามแนวทางความยั่งยืน แต่ยังเป็นรายแรกของไทยที่ริเริ่มการยกระดับปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานที่อยู่ระหว่างการใช้งานเข้ารับการประเมินและผ่านการรับรองจาก EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดย Green Business Certification Inc. (GBCI) องค์กรชั้นนำที่ประเมินและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของอาคารเขียว ทั่วโลก และเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) ภายใต้ธนาคารโลกให้การยอมรับ

14.02.2023

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ประเดิมงานยักษ์รับต้นปี ส่งมอบศูนย์คัดแยกสินค้าขนาด 73,000 ตร.ม. ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) หรือ "FPIT" ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ส่งมอบคลังสินค้า Built-to-Suit ขนาด 73,000 ตร.ม. หรือเทียบเท่า 12 สนามฟุตบอลแก่ ผู้ให้บริการคลังสินค้าและขนส่งอีคอมเมิร์ซในไทย นับเป็นศูนย์คัดแยกสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน พร้อมระบบคัดแยกสินค้าอัตโนมัติที่ทันสมัย บนทำเลยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ย่านวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

20.12.2022

รางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าที่ยั่งยืน ประจำปี 2022 (Thailand Sustainable Warehouse Development Company of the Year Award) จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล ประเทศไทย คว้ารางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าที่ยั่งยืน ประจำปี 2022 (Thailand Sustainable Warehouse Development Company of the Year Award) จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัยระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ FPIT ที่มีความโดดเด่นในการจัดหาโซลูชันด้านอุตสาหกรรมและ โลจิสติกส์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในทุกระดับของการดาเนินธุรกิจ รวมถึงมีแนวทางพัฒนาคลังสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ตั้งแต่การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการสาธารณูปโภคและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

30.11.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ปลื้ม! ปี 2022 กวาด 4 รางวัลแห่งความสำเร็จด้านอสังหาฯ ระดับสากล

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลจาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2022 ในรางวัลโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (Best Industrial Development) และรางวัลพิเศษ ด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการตามแนวทางความยั่งยืน (Special Recognition in Sustainable Design and Construction)

05.09.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) สร้างแบบอย่างของผู้นำอสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรมอีกครั้ง คว้า LEED Gold Certified

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPIT" ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" เผยความภาคภูมิใจล่าสุด คว้ามาตรฐานรับรองระดับโลก "LEED Gold" (Leadership in Energy and Environmental Design) สำหรับการพัฒนาโครงการอาคารศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Warehouse) ที่ได้พัฒนาให้แก่ บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการจัดการซัพพลายเชนที่ให้บริการแก่ลูกค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 ประเทศทั่วโลก

30.06.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้พัฒนาโรงงาน-คลังสินค้าชั้นนำ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2022 หรือ The Industrial Development of the Year - Thailand Award 2022 จาก Real Estate Asia Award สำหรับโครงการศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel ของเซ็นทรัล รีเทล

20.06.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ครองสถานะคลังสินค้าชั้นนำของประเทศส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่อีก 11,000 ตร.ม. ให้แก่ บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ ขยายพอร์ตฯต่อเนื่อง รองรับดีมานด์คลังสินค้าโต

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เดินหน้าส่งมอบคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ (Built-to-Suit) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้พัฒนาอาคารศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ขนาดพื้นที่ 11,000 ตรม. ให้กับ บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ระดับสากลจากประเทศฝรั่งเศสโดยใช้ชื่ออาคารว่า “SMILE Hub” เพื่อใช้รองรับการบริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแฟชั่น น้ำหอม เครื่องสำอาง ระดับพรีเมี่ยมของแบรนด์นานาชาติ

28.04.2022

FPIT Give Love : รวมพลังมอบรัก เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธีระเด็จ สุภักดิ์ Sales and Property Management Manager พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสต์ติก จำกัด และตัวแทนจากบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และส่งมอบอาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและอาคารเรียน ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

27.04.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดตัวเจนฯใหม่ โรงงานมาตรฐานคอนเซ็ปต์ Smart & Sustainable ขานรับดีมานด์ด้านความยั่งยืนกลุ่มลูกค้าอินเตอร์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานของอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยการเปิดตัวโรงงานเจเนอเรชั่นใหม่แบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า ตอบรับเทรนด์ด้านความยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างและวัสดุการก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารโรงงานทุกกลุ่ม

22.04.2022

Grow for the Growth Campaign

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ "UNEP") ได้กำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองโลก" หรือ "Earth Day" และในปี 2565 นี้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “Grow for the Growth” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ FPIT Sustainability นำโดยคุณโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

31.01.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ประเดิมฤกษ์ดีลงเสาเอกพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ให้แก่ DKSH (Thailand) ผู้ให้บริการด้านการขยายตลาดระดับโลก

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ประเดิมต้นปีด้วยพิธีลงเสาเอก เดินหน้าก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit ให้แก่ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จํากัด ภายในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) จังหวัดสมุทรปราการ

04.11.2021

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย ลงนาม MOU เดินหน้าโครงการประหยัดพลังงาน สู่เป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่นยืน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เดินหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผลักดันโครงการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ภายในโรงงานและคลังสินค้าเป็นหลอดไฟ LED ของพานาโซนิค

10.09.2021

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะเป็นครั้งแรก

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดตัวแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่นำนวัตกรรมธุรกิจอสังหาฯ หรือ PropTech มาใช้ในการบริหารโลจิสติกส์ พาร์ค ของบริษัทฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยบริการที่ทันสมัย รองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ PropTech ยังเป็นการขานรับต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0

05.07.2021

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) เดินหน้าโครงการโลจิสติกส์ พาร์คแห่งใหม่ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EEC ดีไซน์ล้ำสม

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPIT" ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ชั้นนำของประเทศไทย และ กลุ่มบริษัทมิตซุย ฟุโดซัง ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินหน้าสานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาอาคารคลังสินค้าเฟสแรก ในโครงการ บางนา 2 โลจิสติกส์ พาร์ค (Bang Na 2 Logistics Park)

24.06.2021

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) คว้า Flash Fulfillment ยูนิคอร์นตัวแรกในไทย ปิดดีลสัญญาเช่าแวร์เฮาส์โมเดลใหม่ พื้นที่รวมกว่า 15,350 ตรม

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ได้ประกาศลงนามในสัญญาให้เช่าคลังสินค้ากับบริษัท แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ จํากัด หรือ “Flash” ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับอี-คอมเมิร์ซครบวงจรชั้นนำ ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับ Unicorn รายแรกของประเทศไทย เพื่อขยายศูนย์กระจายสินค้าแบบพร้อมจัดส่ง (เก็บ-แพ็ค-ส่ง) หรือ Fulfillment Center โดยมีพื้นที่อาคารรวม 15,350 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 16 ไร่บนทำเลยุทธศาสตร์ย่านบางพลี ในโครงการ ‘เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2)’ โดยศูนย์กระจายสินค้าโมเดลใหม่แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงถึง 12 เมตร เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าแนวตั้ง และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 3.5 ตันต่อตารางเมตร พร้อมมีพื้นที่รองรับการจัดการสินค้าแบบ Cross-Docking เพื่อให้สามารถรับและส่งสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

17.03.2021

Frasers Property Industrial (Thailand) clinches deal of 34,000 sqm Built-to-Suit Regional Distribution Center on a 10-year lease with Thai Beverage Logistics

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ชั้นนำของเมืองไทย ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เตรียมก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคแห่งใหม่ (Regional Distribution Centre หรือ RDC) ที่จะพัฒนาขึ้นตามความต้องการของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (“TBL”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้บริหารโลจิสติกส์ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) โดยจะเป็นการเช่าระยะยาว 10 ปี ถือเป็นการมอบความไว้วางใจในการร่วมมือระยะยาวกับ FPIT ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนำของเมืองไทย

08.09.2020

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งมอบศูนย์กระจายสินค้า OMNICHANNEL ระดับเวิลด์คลาสที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยให้แก่ เซ็นทรัล รีเทล

FPT ประกาศความสำเร็จครั้งล่าสุด ส่งมอบศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel แห่งแรกของ เซ็นทรัล รีเทล ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเซ็นทรัล รีเทล พื้นที่รวมกว่า 75,000 ตารางเมตร ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ FPT ในการพัฒนาโครงการ Built-to-Suit ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดมาก ตลอดจนความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

29.06.2020

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย รุดหน้าอีกก้าวสู่การพัฒนาโครงการแฟลกชิพศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะแห่งแรกให้แก่ เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย ประกาศก้าวสำคัญของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FPT ที่ได้เริ่มก่อสร้างโครงการศูนย์กระจายสินค้าระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) เต็มรูปแบบแห่งแรกของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FNDT” ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

25.11.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” พัฒนา “ลีเรคโก” แฟลกชิพ Build-to-Suit แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เดินหน้าพัฒนาคลังสินค้า Build-to-Suit ให้ บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันและอุปกรณ์สำหรับสำนักงานชั้นนำระดับโลกซึ่งดำเนินธุรกิจและมีสาขากว่า 27 ประเทศ เพื่อรองรับความต้องการในการขยายธุรกิจของ ลีเรคโก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์กระจายสินค้าแฟลกชิพแห่งใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดของลีเรคโกในประเทศไทยนี้ มีพื้นที่เช่ากว่า 21,000 ตารางเมตร อยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ย่านบางพลี บนถนนบางนา-ตราด กม. 19 ซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด โดยลีเรคโกสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกและ เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการออกแบบอาคารเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ทำให้ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของลีเรคโกในอนาคตได้อีก 5-10 ปี โดยตัวอาคารสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 3.5 ตัน และรองรับการจัดเก็บสินค้าได้มากกว่า 6,800 รายการ

15.08.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ผนึก “เซ็นทรัล รีเทล” สร้างโลจิสติกส์แคมปัสระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของไทย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำการให้บริการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ร่วมลงนามในสัญญาเช่าระยะยาว 15 ปี กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“เซ็นทรัล รีเทล” หรือ “Central Retail”) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทย เพื่อพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel ขนาดพื้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ภายในโครงการเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้โลจิสติกส์เซ็นเตอร์ (บางพลี) พร้อมยกระดับสู่การเป็น “โลจิสติกส์แคมปัสระดับเวิลด์คลาส” (World Class Logistics Campus) แห่งแรกของไทย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในยุคดิจิตอลได้เป็นอย่างดี

13.06.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” จับมือ “ฮาวี” ร่วมพิธียกเสาเอก ศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มฮาวีในประเทศไทย บนทำเลยุทธศาสตร์บางพลี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และ ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จัดพิธียกเสาเอก เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิแห่งใหม่ บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “HAVI” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมพิธี ซึ่งการก่อสร้างอาคารในเฟสแรก จะมีพื้นที่ขนาดกว่า 30,000 ตารางเมตร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์กระจายสินค้า HAVI บางพลี ถนนบางนา-ตราด กม. 19 เมื่อเร็วๆ นี้

26.04.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ลงนามพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ “มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์)” ร่วมพัฒนาโครงการ สมาร์ท อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ พาร์ค บนพื้นที่เชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (หรือที่รู้จักในชื่อเดิม ไทคอน) ประกาศลงนามร่วมทุนเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) กับ “มิตซุย ฟูโดะซัน” ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น การร่วมทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันลงทุน และพัฒนาโครงการ สมาร์ท อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ พาร์ค ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่บางปะกงและวังน้อย โดยมีพื้นที่รวมกว่า 255,000 ตารางเมตร

02.04.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” รุกหนักตามกลยุทธ์ “Smart Integrated Strategy” ขยายอาคารรูปแบบ Built-to-Suit ตอบรับธุรกิจอุตสาหกรรมและคลังสินค้าในอนาคต

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (ชื่อเดิม ไทคอน) รุกหนักตามกลยุทธ์ใหม่ “Smart Integrated Strategy” รองรับการขยายธุรกิจ เร่งเครื่องสร้างการเติบโตแบบเต็มสูบ เผยเทรนด์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit แห่งอนาคต ซึ่งจะมีความแตกต่างจากอาคารในรูปแบบเดิม ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้ผสมผสานระหว่างส่วนอุตสาหกรรม การปรับใช้เทคโนโลยี รวมถึงสร้างสรรค์พื้นที่ทำงานส่วนกลางและส่วนที่เป็นไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ นำเสนอบริการที่ครอบคลุมและโซลูชั่นที่ทันสมัยครบวงจร ดึงจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาคารที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากล และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution)