“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” รุกหนักตามกลยุทธ์ “Smart Integrated Strategy” ขยายอาคารรูปแบบ Built-to-Suit ตอบรับธุรกิจอุตสาหกรรมและคลังสินค้าในอนาคต

02 เมษายน 2562

  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย รุกหนักกลยุทธ์ใหม่ “Smart Integrated Strategy” รองรับการขยายตัวและการต่อยอดทางธุรกิจ เดินหน้าสร้างการเติบโตแบบเต็มสูบ
  • เผยเทรนด์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแบบสร้างตามความต้องการ หรือBuilt-to-Suit แห่งอนาคต เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution)
  • ดึงจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาคารคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากล และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า นำเสนอบริการที่ครอบคลุมและครบวงจร
  • ตั้งเป้ารุกขยายพื้นที่ให้บริการโรงงานและคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ไม่ต่ำกว่า 120,000 ตารางเมตร เตรียมประกาศข่าวดีปิดดีลบริษัทฯ ชั้นนำขนาดใหญ่ และยังมีลูกค้าในไปป์ไลน์อีกเป็นจำนวนมากที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา

 

กรุงเทพฯ 2 เมษายน 2562

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (ชื่อเดิม ไทคอน) รุกหนักตามกลยุทธ์ใหม่ “Smart Integrated Strategy” รองรับการขยายธุรกิจ เร่งเครื่องสร้างการเติบโตแบบเต็มสูบ เผยเทรนด์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit แห่งอนาคต ซึ่งจะมีความแตกต่างจากอาคารในรูปแบบเดิม ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้ผสมผสานระหว่างส่วนอุตสาหกรรม การปรับใช้เทคโนโลยี รวมถึงสร้างสรรค์พื้นที่ทำงานส่วนกลางและส่วนที่เป็นไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ นำเสนอบริการที่ครอบคลุมและโซลูชั่นที่ทันสมัยครบวงจร ดึงจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาคารที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากล และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution) เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแบบ Built-to-Suit แห่งอนาคต พร้อมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งเป้ารุกขยายพื้นที่ให้บริการภายในรอบปีงบประมาณ 2562 ไม่ต่ำกว่า 120,000 ตารางเมตร เผยเตรียมประกาศข่าวดี ปิดดีลบริษัทฯ ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ และยังมีลูกค้าในไปป์ไลน์จ่อเข้ามาใช้บริการอีกจำนวนมาก

 

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจาก การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกันที่ว่า ‘Experience matters’ เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ได้วางกลยุทธ์ “Smart Integrated Strategy” เพื่อรองรับการขยายตัวและการต่อยอดทางธุรกิจของกลุ่ม เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มอบความพึงพอใจสูงสุดโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution) ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย 3 แกนหลัก ได้แก่ 1) Collaborative Network การผสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอันแข็งแกร่งของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และจากพันธมิตรทางธุรกิจ 2) Product and Service Innovation การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยเต็มไปด้วยนวัตกรรม โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และ 3) Experience Creator การมุ่งสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับทั้งลูกค้าพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาแนวการดำเนินงานใหม่ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric Solution) ที่มุ่งเน้นตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อนำเสนอบริการและโซลูชั่นที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า

 

เราจึงไม่เคยหยุดที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการให้มีความครอบคลุมพร้อมส่งมอบโซลูชั่นที่ทันสมัยครบวงจร สอดรับกับเทรนด์ธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต”

 

สำหรับการรุกตลาดโรงงานและคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย นางสาวแซลลี่ เธ่ห์ ชิว ฮาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเสริมว่า “หัวใจสำคัญของการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการหรือ Built-to-Suit คือการเข้าใจธุรกิจและกระบวนการทำงานของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถเชิงลึกในการช่วยส่งเสริมธุรกิจและตอบสนองความต้องการสำหรับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ด้วยการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแบบสร้างตามความต้องการหรือ Built-to-Suit ขณะเดียวกันแนวการดำเนินงานของเราที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric Solution) ประกอบกับความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าจะช่วยทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจพิจารณาได้อย่างทันท่วงที และยังช่วยลดขั้นตอนในการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานระหว่างผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย พร้อมกันนี้ ด้วยบริการที่ครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การประเมินความต้องการของลูกค้า การกำหนดแผนพัฒนาอาคารในระยาว การวิเคราะห์การเติบโตเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของลูกค้าในอนาคต การออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง ลูกค้าจึงมั่นใจให้บริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าแห่งอนาคตที่สามารถสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ผู้ใช้อาคาร”

 

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มั่นใจในก้าวที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัยพ์เพื่อการอุตสาหกรรมในปีนี้ ด้วยจุดแข็งขององค์กรที่มีธุรกิจภายใต้การบริหารงานหลากหลายแพลตฟอร์มจึงสามารถส่งมอบบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมตั้งเป้ารุกขยายพื้นที่ให้บริการภายในรอบปีงบประมาณ 2562 ไม่ต่ำกว่า 120,000 ตารางเมตร โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่เช่าโรงงานและคลังแบบสร้างตามความต้องการหรือ Built-to-Suit คิดเป็นพื้นที่มากกว่า 500,000 ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจโลจิสติกส์ อาทิ ดีเอชแอล (DHL), สยามแม็คโคร (Siam Makro), ลินฟ้อกซ์ (Linfox), แอมเวย์ (Amway), เซ็นทรัล วัตสัน (Central Watson), ฟอร์ด (Ford), ลอรีอัล (Loreal), เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท (Central Family Mart), ไดกิ้น (Daikin) และปัจจุบัน มีลูกค้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาอีกหลายราย โดยเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอิเล็กซ์ทรอนิกส์” นายโสภณ กล่าวปิดท้าย

Related Topics

Shared

ข่าวสารล่าสุด

20.12.2023

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา 1) คว้ามาตรฐาน ISO14001: 2015 รับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล สอดรับแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ (ซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) หรือ FPT รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากนายมนตรี ดั้งเดิมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งการันตีการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในขอบเขตพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา 1)

24.10.2023

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ผู้นำเบอร์ 1 อสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรม ยกระดับพอร์ตฯ อาคารเขียว ปูทางต้นแบบการปรับปรุงโรงงานของไทย ประเดิมคว้ามาตรฐานอินเตอร์ “EDGE Certified”

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่อาคารเขียวมากที่สุด โดยไม่เพียงพัฒนาอาคารใหม่ตามแนวทางความยั่งยืน แต่ยังเป็นรายแรกของไทยที่ริเริ่มการยกระดับปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานที่อยู่ระหว่างการใช้งานเข้ารับการประเมินและผ่านการรับรองจาก EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดย Green Business Certification Inc. (GBCI) องค์กรชั้นนำที่ประเมินและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของอาคารเขียว ทั่วโลก และเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) ภายใต้ธนาคารโลกให้การยอมรับ

14.02.2023

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ประเดิมงานยักษ์รับต้นปี ส่งมอบศูนย์คัดแยกสินค้าขนาด 73,000 ตร.ม. ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) หรือ "FPIT" ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ส่งมอบคลังสินค้า Built-to-Suit ขนาด 73,000 ตร.ม. หรือเทียบเท่า 12 สนามฟุตบอลแก่ ผู้ให้บริการคลังสินค้าและขนส่งอีคอมเมิร์ซในไทย นับเป็นศูนย์คัดแยกสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน พร้อมระบบคัดแยกสินค้าอัตโนมัติที่ทันสมัย บนทำเลยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ย่านวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

20.12.2022

รางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าที่ยั่งยืน ประจำปี 2022 (Thailand Sustainable Warehouse Development Company of the Year Award) จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล ประเทศไทย คว้ารางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าที่ยั่งยืน ประจำปี 2022 (Thailand Sustainable Warehouse Development Company of the Year Award) จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัยระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ FPIT ที่มีความโดดเด่นในการจัดหาโซลูชันด้านอุตสาหกรรมและ โลจิสติกส์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในทุกระดับของการดาเนินธุรกิจ รวมถึงมีแนวทางพัฒนาคลังสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ตั้งแต่การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการสาธารณูปโภคและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

30.11.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ปลื้ม! ปี 2022 กวาด 4 รางวัลแห่งความสำเร็จด้านอสังหาฯ ระดับสากล

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลจาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2022 ในรางวัลโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (Best Industrial Development) และรางวัลพิเศษ ด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการตามแนวทางความยั่งยืน (Special Recognition in Sustainable Design and Construction)

05.09.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) สร้างแบบอย่างของผู้นำอสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรมอีกครั้ง คว้า LEED Gold Certified

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPIT" ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" เผยความภาคภูมิใจล่าสุด คว้ามาตรฐานรับรองระดับโลก "LEED Gold" (Leadership in Energy and Environmental Design) สำหรับการพัฒนาโครงการอาคารศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Warehouse) ที่ได้พัฒนาให้แก่ บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการจัดการซัพพลายเชนที่ให้บริการแก่ลูกค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 ประเทศทั่วโลก

30.06.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้พัฒนาโรงงาน-คลังสินค้าชั้นนำ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2022 หรือ The Industrial Development of the Year - Thailand Award 2022 จาก Real Estate Asia Award สำหรับโครงการศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel ของเซ็นทรัล รีเทล

20.06.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ครองสถานะคลังสินค้าชั้นนำของประเทศส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่อีก 11,000 ตร.ม. ให้แก่ บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ ขยายพอร์ตฯต่อเนื่อง รองรับดีมานด์คลังสินค้าโต

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เดินหน้าส่งมอบคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ (Built-to-Suit) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้พัฒนาอาคารศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ขนาดพื้นที่ 11,000 ตรม. ให้กับ บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ระดับสากลจากประเทศฝรั่งเศสโดยใช้ชื่ออาคารว่า “SMILE Hub” เพื่อใช้รองรับการบริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแฟชั่น น้ำหอม เครื่องสำอาง ระดับพรีเมี่ยมของแบรนด์นานาชาติ

28.04.2022

FPIT Give Love : รวมพลังมอบรัก เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธีระเด็จ สุภักดิ์ Sales and Property Management Manager พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสต์ติก จำกัด และตัวแทนจากบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และส่งมอบอาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและอาคารเรียน ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

27.04.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดตัวเจนฯใหม่ โรงงานมาตรฐานคอนเซ็ปต์ Smart & Sustainable ขานรับดีมานด์ด้านความยั่งยืนกลุ่มลูกค้าอินเตอร์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานของอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมด้วยการเปิดตัวโรงงานเจเนอเรชั่นใหม่แบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า ตอบรับเทรนด์ด้านความยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างและวัสดุการก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารโรงงานทุกกลุ่ม

22.04.2022

Grow for the Growth Campaign

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ "UNEP") ได้กำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองโลก" หรือ "Earth Day" และในปี 2565 นี้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “Grow for the Growth” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ FPIT Sustainability นำโดยคุณโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

31.01.2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ประเดิมฤกษ์ดีลงเสาเอกพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ให้แก่ DKSH (Thailand) ผู้ให้บริการด้านการขยายตลาดระดับโลก

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ประเดิมต้นปีด้วยพิธีลงเสาเอก เดินหน้าก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit ให้แก่ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จํากัด ภายในโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) จังหวัดสมุทรปราการ

04.11.2021

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย ลงนาม MOU เดินหน้าโครงการประหยัดพลังงาน สู่เป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่นยืน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เดินหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผลักดันโครงการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ภายในโรงงานและคลังสินค้าเป็นหลอดไฟ LED ของพานาโซนิค

10.09.2021

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะเป็นครั้งแรก

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เปิดตัวแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่นำนวัตกรรมธุรกิจอสังหาฯ หรือ PropTech มาใช้ในการบริหารโลจิสติกส์ พาร์ค ของบริษัทฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยบริการที่ทันสมัย รองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ PropTech ยังเป็นการขานรับต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0

05.07.2021

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) เดินหน้าโครงการโลจิสติกส์ พาร์คแห่งใหม่ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EEC ดีไซน์ล้ำสม

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPIT" ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ชั้นนำของประเทศไทย และ กลุ่มบริษัทมิตซุย ฟุโดซัง ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินหน้าสานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาอาคารคลังสินค้าเฟสแรก ในโครงการ บางนา 2 โลจิสติกส์ พาร์ค (Bang Na 2 Logistics Park)

24.06.2021

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) คว้า Flash Fulfillment ยูนิคอร์นตัวแรกในไทย ปิดดีลสัญญาเช่าแวร์เฮาส์โมเดลใหม่ พื้นที่รวมกว่า 15,350 ตรม

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ได้ประกาศลงนามในสัญญาให้เช่าคลังสินค้ากับบริษัท แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ จํากัด หรือ “Flash” ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับอี-คอมเมิร์ซครบวงจรชั้นนำ ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับ Unicorn รายแรกของประเทศไทย เพื่อขยายศูนย์กระจายสินค้าแบบพร้อมจัดส่ง (เก็บ-แพ็ค-ส่ง) หรือ Fulfillment Center โดยมีพื้นที่อาคารรวม 15,350 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 16 ไร่บนทำเลยุทธศาสตร์ย่านบางพลี ในโครงการ ‘เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2)’ โดยศูนย์กระจายสินค้าโมเดลใหม่แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงถึง 12 เมตร เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าแนวตั้ง และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 3.5 ตันต่อตารางเมตร พร้อมมีพื้นที่รองรับการจัดการสินค้าแบบ Cross-Docking เพื่อให้สามารถรับและส่งสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

17.03.2021

Frasers Property Industrial (Thailand) clinches deal of 34,000 sqm Built-to-Suit Regional Distribution Center on a 10-year lease with Thai Beverage Logistics

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ชั้นนำของเมืองไทย ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เตรียมก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคแห่งใหม่ (Regional Distribution Centre หรือ RDC) ที่จะพัฒนาขึ้นตามความต้องการของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (“TBL”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้บริหารโลจิสติกส์ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) โดยจะเป็นการเช่าระยะยาว 10 ปี ถือเป็นการมอบความไว้วางใจในการร่วมมือระยะยาวกับ FPIT ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนำของเมืองไทย

08.09.2020

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งมอบศูนย์กระจายสินค้า OMNICHANNEL ระดับเวิลด์คลาสที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยให้แก่ เซ็นทรัล รีเทล

FPT ประกาศความสำเร็จครั้งล่าสุด ส่งมอบศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel แห่งแรกของ เซ็นทรัล รีเทล ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเซ็นทรัล รีเทล พื้นที่รวมกว่า 75,000 ตารางเมตร ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ FPT ในการพัฒนาโครงการ Built-to-Suit ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดมาก ตลอดจนความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบศูนย์กระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

29.06.2020

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย รุดหน้าอีกก้าวสู่การพัฒนาโครงการแฟลกชิพศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะแห่งแรกให้แก่ เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย ประกาศก้าวสำคัญของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FPT ที่ได้เริ่มก่อสร้างโครงการศูนย์กระจายสินค้าระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) เต็มรูปแบบแห่งแรกของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FNDT” ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

25.11.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” พัฒนา “ลีเรคโก” แฟลกชิพ Build-to-Suit แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เดินหน้าพัฒนาคลังสินค้า Build-to-Suit ให้ บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันและอุปกรณ์สำหรับสำนักงานชั้นนำระดับโลกซึ่งดำเนินธุรกิจและมีสาขากว่า 27 ประเทศ เพื่อรองรับความต้องการในการขยายธุรกิจของ ลีเรคโก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์กระจายสินค้าแฟลกชิพแห่งใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดของลีเรคโกในประเทศไทยนี้ มีพื้นที่เช่ากว่า 21,000 ตารางเมตร อยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ย่านบางพลี บนถนนบางนา-ตราด กม. 19 ซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด โดยลีเรคโกสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกและ เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการออกแบบอาคารเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ทำให้ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของลีเรคโกในอนาคตได้อีก 5-10 ปี โดยตัวอาคารสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 3.5 ตัน และรองรับการจัดเก็บสินค้าได้มากกว่า 6,800 รายการ

15.08.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ผนึก “เซ็นทรัล รีเทล” สร้างโลจิสติกส์แคมปัสระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของไทย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำการให้บริการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ร่วมลงนามในสัญญาเช่าระยะยาว 15 ปี กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“เซ็นทรัล รีเทล” หรือ “Central Retail”) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทย เพื่อพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel ขนาดพื้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ภายในโครงการเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้โลจิสติกส์เซ็นเตอร์ (บางพลี) พร้อมยกระดับสู่การเป็น “โลจิสติกส์แคมปัสระดับเวิลด์คลาส” (World Class Logistics Campus) แห่งแรกของไทย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในยุคดิจิตอลได้เป็นอย่างดี

13.06.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” จับมือ “ฮาวี” ร่วมพิธียกเสาเอก ศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มฮาวีในประเทศไทย บนทำเลยุทธศาสตร์บางพลี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และ ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จัดพิธียกเสาเอก เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิแห่งใหม่ บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “HAVI” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมพิธี ซึ่งการก่อสร้างอาคารในเฟสแรก จะมีพื้นที่ขนาดกว่า 30,000 ตารางเมตร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์กระจายสินค้า HAVI บางพลี ถนนบางนา-ตราด กม. 19 เมื่อเร็วๆ นี้

26.04.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ลงนามพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ “มิตซุย ฟูโดะซัน เอเชีย (ไทยแลนด์)” ร่วมพัฒนาโครงการ สมาร์ท อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ พาร์ค บนพื้นที่เชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (หรือที่รู้จักในชื่อเดิม ไทคอน) ประกาศลงนามร่วมทุนเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) กับ “มิตซุย ฟูโดะซัน” ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น การร่วมทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันลงทุน และพัฒนาโครงการ สมาร์ท อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ พาร์ค ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่บางปะกงและวังน้อย โดยมีพื้นที่รวมกว่า 255,000 ตารางเมตร

02.04.2019

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” รุกหนักตามกลยุทธ์ “Smart Integrated Strategy” ขยายอาคารรูปแบบ Built-to-Suit ตอบรับธุรกิจอุตสาหกรรมและคลังสินค้าในอนาคต

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (ชื่อเดิม ไทคอน) รุกหนักตามกลยุทธ์ใหม่ “Smart Integrated Strategy” รองรับการขยายธุรกิจ เร่งเครื่องสร้างการเติบโตแบบเต็มสูบ เผยเทรนด์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit แห่งอนาคต ซึ่งจะมีความแตกต่างจากอาคารในรูปแบบเดิม ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้ผสมผสานระหว่างส่วนอุตสาหกรรม การปรับใช้เทคโนโลยี รวมถึงสร้างสรรค์พื้นที่ทำงานส่วนกลางและส่วนที่เป็นไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ นำเสนอบริการที่ครอบคลุมและโซลูชั่นที่ทันสมัยครบวงจร ดึงจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาคารที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากล และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution)