เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น)

จังหวัด

ขอนแก่น

GPS

16.296763, 102.787687

ภาค

ภาคเหนือ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) เป็นโครงการที่เหมาะสมกับธุรกิจการขนส่งและกระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะมีทำเลที่ตั้งที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ทำเลของโครงการยังเป็นเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor / EWEC) เชื่อมสู่ประเทศอื่นๆในอาเซียน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ขอนแก่น) เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางเชื่อมจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย สู่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาว และเป็นเส้นทางที่อยู่ในข้อตกลงรถไฟความเร็วสูง ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพสูงสุดในด้านการขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ ระยะทาง (กม.)
สนามบินขอนแก่น 26
นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น 16
เมืองขอนแก่น 20
ชัยภูมิ 122
กาฬสินธุ์ 92
มหาสารคาม 81
อุดรธานี 136

หากมีความสนใจในการเช่า กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ว่าง ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม หรือโทรติดต่อได้ที่หมายเลข +66 805 805 005

สอบถามรายละเอียดการเช่า

โปรดติดต่อเรา โดยแบบฟอร์มนี้