ข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่า

01 กันยายน 2564

การเช่าโรงงานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากการเช่าโรงงานนั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวก ความประหยัด และความคล่องตัว ทำให้ผู้ประกอบการเลือกเช่าโรงงานเพื่อทำธุรกิจกันมากขึ้น โดยข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่ามีดังนี้

 

โรงงานคืออะไร?

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยนขอบเขตความหมายของ “โรงงาน” จากเดิมที่หมายถึงอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเครื่องจักร 5 แรงม้า หรือคนงาน 7 คน มาเป็น “อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน 50 คน ขึ้นไป สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ”ดังนั้น หากจำนวนแรงม้ารวมของเครื่องจักรน้อยกว่า 50 แรงม้าและจำนวนคนงานน้อยกว่า 50 คน จะไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน

 

โรงงานมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างไร?

ความสำคัญที่เด่นชัดของโรงงานที่มีต่อการประกอบธุรกิจ คือ ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจสามารถควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต และทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ คล่องตัวขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่สาม เรียกได้ว่าโรงงานนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจทุกประเภท

ประเภทของโรงงาน

 • โรงงานเพื่อการผลิต

  เป็นโรงงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการผลิตที่มักมีกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ หรือผลิตสินค้าแบบเดียว โดยโรงงานประเภทนี้มักใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ ในบางครั้งอาจมีการปรับแต่งเครื่องจักรเพื่อการผลิตสินค้าสำหรับโอกาสพิเศษ

   

 • โรงงานเพื่อการประกอบ

  โรงงานประเภทนี้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายด้วยระบบเครื่องจักรที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ประกอบ ถอด ติดตั้ง และตั้งค่าเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่หลากหลายตามความต้องการ

   

 • โรงงานเพื่อการผลิตตามชิ้นงาน/โครงการ

  โรงงานเพื่อการผลิตตามสั่งมักใช้พื้นที่มากกว่าโรงงานประเภทอื่น โดยพื้นที่การผลิตประเภทนี้จะรองรับการผลิตสินค้าได้มากกว่าหนึ่งประเภทและเน้นด้านการใช้แรงงานมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ

   

การผลิตประเภทต่าง ๆ ในโรงงาน

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม: เป็นการเปลี่ยนน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก และเปลี่ยนถ่านหินหรือสารเคมีอื่น ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ สี ไปจนถึงยาฆ่าแมลง

 

ผลิตภัณฑ์อาหาร: การผลิตอาหารอาจรวมถึงอาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ไปจนถึงอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ที่ต้องมีการบรรจุกระป๋องหรือบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ

 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้า: การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอเป็นการเปลี่ยนวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ และผ้าลินินให้เป็นเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องนอน และของใช้ในบ้านที่เป็นวัสดุผ้า

 

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์: การผลิตในภาคส่วนนี้ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ภาพและเสียงประเภทต่าง ๆ เช่น ลำโพงบลูทูธ เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์โลหะ: โรงงานผลิตโลหะจะผลิตผลิตภัณฑ์โลหะทุกประเภทตั้งแต่อะลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกล้า และโลหะอื่น ๆ ด้วยกรรมวิธีตี ขึ้นรูป พิมพ์ และเคลือบ เป็นต้น

 

การขนส่งและยานยนต์: โรงงานผลิตเหล่านี้จะผลิตยานยนต์ เรือ รถไฟ และเครื่องบินทุกประเภท รวมถึงเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนยานยนต์นั้น ๆ

 

ผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ: เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น เยื่อไม้หรือวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ

 

สาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงงาน

ระบบสาธารณูปโภคเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการเช่าโรงงาน โดยผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการทำงานหรือกระบวนการผลิต อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบไอน้ำ ระบบอากาศอัด เชื้อเพลิง ท่อน้ำทิ้งและการระบายน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาโรงงานที่มีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เพื่อรองรับการทำงานของโรงงานในอนาคต ซึ่งระบบอัตโนมัติเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวก ลดความซับซ้อน และช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

7 ข้อดีของการเช่าโรงงาน

1. ควบคุมความต้องการในการผลิตได้ง่าย

การเช่าโรงงานจะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจสามารถควบคุมกรบวนการผลิตได้ 100% และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการ อีกทั้งยังสามารถกำหนดมาตรฐานคุณภาพในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย

 

2. ระยะเวลารอคอยสินค้าที่สั้นลง

เมื่อเช่าโรงงาน ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจจะมีอำนาจในการควบคุมตารางการผลิตได้อย่างเต็มที่ ต่างจากการสั่งผลิตที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีระยะเวลารอคอยสินค้าการผลิตที่นานกว่า เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน

 

3. ความสามารถในการผลิตตามคำสั่งซื้อ

เมื่อผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการผลิตได้เอง จึงเป็นโอกาสในการนำเสนอบริการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจได้เปรียบเหนือบริษัทคู่แข่งอย่างมาก

 

4. สามารถระบุระยะเวลาในการผลิตได้อย่างชัดเจน

เมื่อผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เอง คุณย่อมมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงยังสามารถระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการผลิตได้อย่างชัดเจน

 

5. ลดต้นทุนแฝง

การเช่าโรงงานย่อมทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจประหยัดค่าซ่อมบำรุงต่าง ๆ อาทิ ค่าซ่อมแซมหรือค่าบำรุงรักษาอาคารและระบบภายในต่าง ๆ เพราะส่วนใหญ่แล้ว ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาในการให้เช่าโรงงานคลังสินค้าของแต่ละที่

 

6. ใช้ทุนน้อยกว่า

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการเช่าโรงงานคือเรื่องของความประหยัด เพราะเงินทุนที่ใช้ในการเช่าโรงงานนั้นน้อยมากเมื่อเทียบการซื้อหรือการก่อสร้างโรงงานขึ้นใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจสามารถนำเงินทุนไปใช้ในการเริ่มธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจด้านอื่น ๆ ได้

 

7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันที

เมื่อดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หรือพนักงานในองค์กรอาจมีไอเดียในการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดยิ่งขึ้น ดังนั้น การเช่าโรงงานจะทำให้คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบแนวคิดใหม่ได้ทันที

 

หากคุณกำลังมองหาโรงงานให้เช่าสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน คุณภาพระดับสากล Frasers Property Industrial Thailand บริษัทให้เช่าโรงงานที่พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมยินดีนำเสนอบริการให้เช่าโรงงานบนทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ บริการให้เช่าโรงงานฟังก์ชันครบ รองรับทุกความต้องการ มีพื้นที่ใช้สอยหลากหลายขนาดให้เลือก โครงสร้างแข็งแรง มั่นคง วางผังตามหน้าที่งานอย่างเหมาะสม รองรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ สามารถเริ่มการผลิตได้ทันที พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านเอกสารราชการและใบอนุญาตต่าง ๆ และให้คำปรึกษาเรื่องการต่อเติมอาคารและการติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ โดยทีมงานมืออาชีพ

Related Topics
All

Shared

ดู Blog อื่นๆ เพิ่มเติม

21.03.2024

Bangkok Warehousing 2024: Adapt to Evolving Market Needs

Bangkok's warehousing market is undergoing a transformation as dynamic as the city itself. In 2024, the landscape is defined by rapid technological advancements and shifting economic currents. Businesses are finding that staying ahead means adapting quickly to these changes.

21.03.2024

Logistics and Connectivity: The Strategic Advantages of Chonburi’s Industrial Estates

Strategically nestled in the heart of Southeast Asia, Chonburi's industrial estates boast unparalleled logistics and connectivity. They're a magnet for businesses looking to tap into dynamic markets. With state-of-the-art infrastructure, these hubs are transforming the landscape of regional trade.

21.03.2024

Sustainable Practices for Modern Warehouses

In today's eco-conscious market, sustainability isn't just a buzzword—it's a business imperative. Modern warehouses are at the forefront of this shift, adopting practices that reduce environmental impact while boosting efficiency. They're proving that going green can mean more than just saving the planet; it can save on costs, too.

06.06.2023

ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory)

AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory) ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction)

14.02.2023

ผู้ประกอบการต้องรู้! ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทย ขออย่างไร? ที่ไหน?

หลังจากได้มีการออกประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ คือ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพิ่มความคล่องตัว ทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายฉบับใหม่นี้ ดังนั้น เราจะพาทุกท่านไปอัปเดตรายละเอียดของ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ในแง่ของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง

13.12.2022

เปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดา ให้กลายเป็น ‘คลังสินค้าอัจฉริยะ’ ด้วยอุปกรณ์ IoT

หากเปรียบเทียบโลกเมื่อ 10 ปีที่แล้วกับโลกในวันนี้ เราคงเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน แล้วเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คืออะไร? คำตอบก็คือ “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (Internet of Things) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘เทคโนโลยี IoT’ ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยเทคโนโลยี IoT จะทำหน้าที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่เราไม่ต้องป้อนข้อมูลใด ๆ ปัจจุบัน IoT เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจ โรงงาน รวมถึงคลังสินค้า อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ IoT มาใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน ซึ่งรูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนาที่มุ่งเป้าในการมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งยังแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี IoT ยังช่วยลดความผิดพลาดของการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 30% ซึ่งแน่นอนว่าย่อมช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

28.10.2022

เช่าคลังสินค้า ชลบุรี

ในแง่ของการทำธุรกิจและการลงทุน จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่กว้างขวาง ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม และสิทธิพิเศษจากโครงการ EEC จึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษี ค่าเช่าที่ถูกกว่า และการเข้าถึงสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังเข้าถึงระบบขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้ง่าย ทั้งมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง มีรถไฟหลายสายที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ (ผ่านสงขลา) กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช ระนอง ปัตตานี อยุธยา ฯลฯ ทำให้การเช่าโกดัง ชลบุรีมีความสะดวกอย่างมาก

28.10.2022

5 กฎเหล็กการเลือกทำเลสำหรับเช่าโรงงาน

ในการเลือกเช่าโรงงานให้เช่ามีปัจจัยที่ควรจะนำมาพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการไม่เจาะจงเลือกทำเลที่ดีแล้ว อาจส่งผลให้ การเดินทางคมนาคมหรือการขนส่งสินค้าไม่สะดวกสบาย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคตได้

28.10.2022

ข้อดีในการเช่าโรงงาน ชลบุรี ที่ดีต่อธุรกิจของคุณ

แม้กรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่หากจะกล่าวถึงศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของไทยคงหนีไม่พ้นจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอน ซึ่งจังหวัดชลบุรีนี้เองที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 15 แห่ง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอื่น ๆ อีกมากมาย การเลือกเช่าโรงงาน ชลบุรี จึงดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ค่าครองชีพต่ำ และทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งมอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์นั่นเอง

28.10.2022

คลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้า

กิจการค้าขายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับโลกโดยมี ‘คลังสินค้า’ (Warehouse) ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนและสร้างความสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือกระบวนการจัดการการผลิตเพื่อทำให้เกิดสินค้าหรือบริการในแง่ของแหล่งที่ใช้เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ใน การผลิต (Raw Material) สินค้าสำเร็จรูป หรือสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า (Finished Goods) ดังนั้น การมีคลังสินค้าจึงช่วยลดปัญหาวัตถุดิบไม่พอผลิต ทำให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา ยิ่งหากมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดียิ่งจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ในเวลาอันรวดเร็วคลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้าจึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การประกอบธุรกิจค้าขายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

01.08.2022

8 เคล็ด (ไม่) ลับ เลือกคลังสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาคลังสินค้าแห่งใหม่ หรือต้องการขยายคลังสินค้าเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ถึงความต้องการของธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าคลังสินค้าใดเหมาะสมสำหรับธุรกิจ หรือคลังสินค้าใดไม่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดจำหน่ายโดยการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาเพื่อให้สามารถเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่มีทำเลเหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด

07.07.2022

คลังสินค้าแบบ Built-to-Suit คืออะไร? ทำไมคลังสินค้า Built-to-Suit ถึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ได้ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้งานคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลาย ๆ รายมียอดขายเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะผู้บริโภคจำนวนมากหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงยารักษาโรค ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งผู้ค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในบางครั้ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มักตามมาด้วยงบประมาณลงทุนก้อนโต จนอาจทำให้โอกาสในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการบางรายถูกจำกัดไปโดยปริยาย แต่ในปัจจุบัน การลงทุนในเรื่องดังกล่าวนั้นมีทางเลือกมากขึ้น หากผู้ประกอบการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็น “เจ้าของทั้งหมด” มาเป็น “เจ้าของร่วม” ก็จะทำให้ท่านสามารถลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพดีได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว เช่นเดียวกับการลงทุนในคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit

22.06.2022

คลังสินค้าห้องเย็นคืออะไร? พร้อมสิ่งที่ควรรู้ก่อนเช่าคลังสินค้าห้องเย็น

คลังสินค้าห้องเย็น หรือ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage Warehouse) คือ พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่นั้นให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยไม่ปล่อยให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอกตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าบางประเภท ซึ่งต้องเก็บในอุณภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ คลังสินค้าห้องเย็นจะมีระดับความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไปจนถึงอุณหภูมิติดลบ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จัดเก็บ

12.05.2022

AI และระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อการจัดการคลังสินค้าในประเทศไทยอย่างไร?

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ เรียนรู้ ให้เหตุผล คิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงในวงการการบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว เหตุผลเนื่องมาจากธุรกิจ E-Commerce ที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงในปัจจุบัน

07.04.2022

สร้างโรงงาน VS เช่าโรงงาน แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ?

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจหรือต้องการขยายธุรกิจที่ต้องใช้โรงงานจะเห็นได้ว่าโรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการประกอบการอย่างมาก ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านยังลังเลใจจนหาคำตอบไม่ได้ก็คือจะลงทุนสร้างโรงงานเองหรือเลือกเช่าโรงงานดีกว่า? เนื่องจากทั้ง 2 รูปแบบนี้ก็มีความแตกต่าง พร้อมทั้งมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านต้องพิจารณาให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการการตัดสินใจระหว่างสร้างโรงงานและเช่าโรงงาน จะเลือกแบบไหนที่ตอบโจทย์กับธุรกิจมากที่สุด วันนี้เรามีคำตอบ

08.03.2022

ทำไมอัตราการเช่าคลังสินค้าในเอเชียจึงเพิ่มขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลกในช่วงปลายปี 2562 อุตสาหกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 43.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.87 ล้านล้านเหรียญทั่วโลก และกระแสหมุนเวียนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากภูมิภาคเอเชีย และในปี 2565 นี้จะเห็นได้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเติบโตขึ้นอีก แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

03.02.2022

ประโยชน์ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการอาจนึกไม่ถึง

เมื่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจ หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการมองหาโรงงานหรือคลังสินค้าที่เหมาะสมที่สามารถรองรับภาระหน้าที่งานได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น คำถามหนึ่งที่นักธุรกิจต้องหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญ คือ ควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังสินค้า หรือดำเนินการสร้างโกดังเองดี? ในบทความนี้ เราจะมาดูข้อดีต่าง ๆ ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติใดจะดีสำหรับคุณและธุรกิจของคุณมากที่สุด

14.10.2021

GMP คืออะไร

ก่อนเริ่มกิจการโรงงานใด ๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ และมาตรฐานหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพไปยังมือผู้บริโภค โดยเฉพาะมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาโดยตรง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง เนื่องจาก GMP เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานนั้น ๆ จะมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสำหรับการจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าใจภาพรวมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของท่านต่อไป

14.10.2021

ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานและเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องออกมาตรการปิดประเทศ ทำให้การส่งออกสินค้าที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย วิกฤตการณ์ดังกล่าวยังถือเป็นบททดสอบสำคัญของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ แล้วผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห่วงโซ่อุปทานจะสามารถอยู่รอดอย่างไรในภาวะวิกฤต? บทความนี้จะมาเผยเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

01.09.2021

ข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่า

การเช่าโรงงานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากการเช่าโรงงานนั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวก ความประหยัด และความคล่องตัว ทำให้ผู้ประกอบการเลือกเช่าโรงงานเพื่อทำธุรกิจกันมากขึ้น โดยข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่ามีดังนี้

11.08.2021

คลังสินค้าคืออะไร? ทำความรู้จักกับคลังสินค้าให้มากขึ้นก่อนเช่าคลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ที่ใช้สำหรับการวาง เก็บ หรือพักสินค้าเพื่อรอการกระจายหรือการขนส่ง ในบางครั้งอาจมีการใช้คำเรียกอื่น ๆ เช่น โกดัง โรงเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วมักถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ ซึ่งคลังสินค้านี้มักจะมีการออกแบบเฉพาะ

02.08.2021

สร้างแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอย่างสูงสุด

การทำงานในคลังสินค้า โดยเฉพาะคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าอันตรายนั้น นอกจากเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสินค้าตามแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของตน เนื่องจากคลังสินค้าอันตรายส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลหนัก ระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน สารเคมีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดและความสูญเสียได้