เปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดา ให้กลายเป็น ‘คลังสินค้าอัจฉริยะ’ ด้วยอุปกรณ์ IoT

13 ธันวาคม 2565

เปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดา ให้กลายเป็น ‘คลังสินค้าอัจฉริยะ’ ด้วยอุปกรณ์ IoT

 

หากเปรียบเทียบโลกเมื่อ 10 ปีที่แล้วกับโลกในวันนี้ เราคงเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน แล้วเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คืออะไร? คำตอบก็คือ “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (Internet of Things) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘เทคโนโลยี IoT’ ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยเทคโนโลยี IoT จะทำหน้าที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่เราไม่ต้องป้อนข้อมูลใด ๆ ปัจจุบัน IoT เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจ โรงงาน รวมถึงคลังสินค้า อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ IoT มาใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน ซึ่งรูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนาที่มุ่งเป้าในการมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งยังแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี IoT ยังช่วยลดความผิดพลาดของการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 30% ซึ่งแน่นอนว่าย่อมช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

คลังสินค้าของคุณยังใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบเก่าอยู่ใช่หรือไม่?

ธุรกิจคลังสินค้าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิวัติ IoT อย่างมาก อย่างที่ทราบกันดีว่าสำหรับ คลังสินค้าทั่วไป พนักงานหนึ่งคนจะได้รับมอบหมายหน้าที่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการหยิบสินค้า การบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่ง อย่างไรก็ตาม ในคลังสินค้าอัจฉริยะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ภารกิจงานเหล่านี้จะดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ ทำให้คลังสินค้าทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Smart Warehouse ของ Amazon ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติของซัพพลายเชน ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ IoT เพื่อจัดการระบบคลังสินค้า และพาไปดูตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี IoT ในการลดความซับซ้อนของการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางให้กับเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการคลังสินค้าทุกท่าน

 

ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในระบบการจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในอดีต กระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์ทั้งหมด ซึ่งใช้ทั้งเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม การถือกำเนิดของเทคโนโลยี IoT อย่างซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะได้ทำให้กระบวนการต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ จึงช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการทำงานของมนุษย์

 • ประสิทธิภาพที่มากขึ้น

  การใช้ IoT ในคลังสินค้าช่วยให้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น ในอดีต ผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องใช้ระบบแมนนวลในการติดตามจำนวนสินค้าคงคลัง ซึ่งทั้งใช้เวลานานและยังเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย แต่ด้วยอุปกรณ์ IoT ผู้จัดการจะสามารถติดตามจำนวนสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์และเป็นอัตโนมัติ จึงช่วยหลีกเลี่ยงโอกาสในการเกิดความล่าช้าหรือการหยุดชะงักที่เกิดจากสินค้าหมดคลัง และทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของสินค้าคงคลังจะเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์อีกด้วย

 • ระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

  นอกจากนี้อุปกรณ์ที่รองรับ IoT ยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อจำนวนสินค้าคงคลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการจัดการสินค้าและความแม่นยำในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ทำให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการจะมีสินค้าคงคลังเพียงพอสำหรับการกระจายสินค้าอยู่เสมอ นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์ IoT ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารคลังสินค้า เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถจัดการสินค้าคงคลังและการประมวลผลคำสั่งซื้อผ่านอุปกรณ์มือถือ และธุรกิจยังสามารถใช้เซ็นเซอร์เพื่อติดตามตำแหน่งของสินค้าชนิดต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า ทำให้ค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น

 • ลดการเกิดอุบัติเหตุ

  ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT ในคลังสินค้าอีกอย่างหนึ่งคือการยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น พนักงานคลังสินค้าสามารถติดตั้งชุดหูฟังที่มีเทคโนโลยี IoT ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารกับพนักงานและผู้จัดการคนอื่น ๆ ในคลังสินค้าได้ จึงทำให้กระบวนการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีพนักงานคนใดคนหนึ่งสัมผัสกับวัตถุอันตราย ผู้ประกอบการจึงสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี

 

คุณสามารถนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในคลังสินค้าได้อย่างไร

 • การติดตามตำแหน่ง

เนื่องจากคลังสินค้ามักมีสินค้าจำนวนมากเก็บไว้ จึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยี IoT กระบวนการติดตามตำแหน่งของคุณจะแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง จึงช่วยเพิ่มผลผลิตได้ ระบบติดตามตำแหน่งที่นิยมใช้ในคลังสินค้าอัจฉริยะมีดังนี้

- ระบบติดตามการขนถ่ายวัสดุ

ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) มีความสำคัญต่อคลังสินค้าอย่างมาก เนื่องจากช่วยในการทำหน้าที่ตรวจสอบคลังสินค้า รวมถึงรถยก โฟล์คลิฟต์ และรถสนามต่าง ๆ รวมถึงตำแหน่งตามเวลาจริง ผู้จัดการคลังสินค้าจึงสามารถค้นหาตำแหน่งของระบบขนถ่ายวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 

- ระบบติดตามสินค้า

ระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่ใช้เทคโนโลยี IoT ยังช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาสินค้าได้ง่าย ๆ ด้วยการติดแท็กให้กับสินค้าแต่ละรายการ พร้อมบันทึกข้อมูลที่สำคัญอย่างวันที่จัดเก็บ คุณลักษณะพิเศษของสินค้า เป็นต้น

 

- ระบบติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ (Wearable Technology) จะมีเซ็นเซอร์ติดอยู่ที่เสื้อผ้าหรือเครื่องแบบของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ทำให้สามารถติดตามการทำงานของพนักงานและนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ เทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ที่พบมากที่สุดคือแว่นตาอัจฉริยะ เสื้ออัจฉริยะ และนาฬิกาอัจฉริยะ โดยอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้พนักงานทำงานและสื่อสารกับผู้จัดการได้โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต อีกทั้งสามารถตรวจสอบกิจกรรมประจำวันของพนักงาน เช่น การพักเที่ยง การเลิกงานได้อย่างโปร่งใส เทคโนโลยีนี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและตำแหน่งที่ตั้งของพนักงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานกำลังปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และมีงานใดหรือไม่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม

 

 • การกระจายภาระงานที่เท่าเทียมกัน
  การเพิ่มพื้นที่ว่างหรือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความสำคัญต่อการบริหารคลังสินค้าอย่างมาก และเมื่อธุรกิจเริ่มขยายตัว การจัดสรรภาระงานให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการกระจายภาระงานไปยังพนักงานอย่างเท่าเทียมกันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นโดยการจับคู่พนักงานและการจัดสรรหน้าที่ตามข้อมูลของแต่ละโซน ซึ่งมีให้ใช้งานผ่านซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า

 

 • ลดระยะเวลารอคอยของสินค้าคงคลัง

  ข้อดีอีกประการหนึ่งของระบบ IoT คือ การปรับปรุงระยะเวลารอคอยสินค้าคงคลัง หรือระยะเวลาที่ใช้ขณะที่สินค้าอยู่ในโกดังเพื่อเตรียมขนส่งไปให้ลูกค้า ส่งผลให้สินค้าออกจากคลังสินค้าได้เร็วขึ้น ผู้จัดการคลังสินค้ายังสามารถติดตามจำนวนสินค้าคงคลังรายวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความพึงพอใจของลูกค้าได้ในระยะยาว

 • เพิ่มความปลอดภัย

  เทคโนโลยี IoT จะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการคลังสินค้าสามารถตรวจสอบคลังสินค้าของตนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ระบบการแจ้งเตือนผู้จัดการคลังสินค้าเมื่อมีพนักงานหยิบสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อพนักงานใช้อุปกรณ์พกพาภายในคลังสินค้า อีกทั้งช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างยานพาหนะที่ใช้ภายในคลังสินค้าโดยกำหนดระยะห่างที่ปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อขอความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการทำงาน และรับรู้ถึงความผิดปกติและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

 

ประเภทของเทคโนโลยี IoT ที่ใช้ภายในคลังสินค้าอัจฉริยะ

 • Beacon

  Beacon Technology คือ อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ส่งสัญญาณบลูทูธที่ใช้พลังงานต่ำหรือที่เรียกกันว่า Bluetooth 4.0 Low Energy ในระดับความถี่ 2.4 GHz เพื่อส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทำให้พนักงานสามารถสื่อสารกันได้ผ่านสมาร์ทโฟน จึงช่วยสร้างความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และทำให้การกระจายข้อมูลง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นระบบที่ดีกว่าแท็ก RFID เนื่องจากมีต้นทุนต่ำกว่า มีขนาดเล็กกว่า และมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่า นอกจากนี้ยังมีช่วงการอ่านสูงและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ

 • แท็ก RFID

  แท็ก RFID คือ แท็กที่ติดอยู่กับตัวสินค้าและใช้คลื่นวิทยุเพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไปยังระบบส่วนกลาง ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของผลิตภัณฑ์ ประเภท ปริมาณ และอื่น ๆ ปัจจุบัน ระบบ RFID ถูกใช้อย่างแพร่หลายในคลังสินค้าเกือบทุกประเภท ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสินค้าแต่ละชนิดได้ทั่วทั้งคลังสินค้าโดยไม่ต้องพึ่งพาการป้อนข้อมูลจากพนักงาน

 • Robotic Arms

  อุปกรณ์ IoT อีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในคลังสินค้าอัจฉริยะคือระบบแขนกล (Robot Arm System) ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่มีการใช้เครื่องจักรกลทำงานแทนทรัพยากรมนุษย์ ใช้สำหรับงานที่มีการหยิบจับ และเคลื่อนย้ายวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น การหยิบและบรรจุผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและการติดตามสินค้าได้ โดยระบบแขนกลนี้เป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักและสามารถตั้งโปรแกรมให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้

 • เซ็นเซอร์

  ระบบเซ็นเซอร์ในคลังสินค้าเป็นการติดเซนเซอร์ไว้ที่ตัวสินค้าคล้ายกับแท็ก RFID และใช้ความถี่วิทยุเพื่อส่งสัญญาณเพื่ออ่านและส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ช่วยในการตรวจสอบสินค้าคงคลังระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ เทคโนโลยีนี้ยังรวมถึงเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ทางเข้าของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการสแกนลายนิ้วมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการเข้าถึงพื้นที่หวงห้ามบางส่วน

 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี IoT สามารถช่วยเปลี่ยนคลังสินค้าแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นคลังสินค้าอัจฉริยะได้ง่าย ๆ ซึ่งช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างอัตโนมัติ นำมาซึ่งข้อดีต่อธุรกิจในหลายด้าน ตั้งแต่การลดต้นทุน การเพิ่มความแม่นยำ ไปจนถึงการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Walmart และ Target ที่ได้นำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติไปใช้งานแทนการใช้แรงงานคนในบางส่วนแล้ว

Related Topics
All

Shared

ดู Blog อื่นๆ เพิ่มเติม

21.03.2024

Bangkok Warehousing 2024: Adapt to Evolving Market Needs

Bangkok's warehousing market is undergoing a transformation as dynamic as the city itself. In 2024, the landscape is defined by rapid technological advancements and shifting economic currents. Businesses are finding that staying ahead means adapting quickly to these changes.

21.03.2024

Logistics and Connectivity: The Strategic Advantages of Chonburi’s Industrial Estates

Strategically nestled in the heart of Southeast Asia, Chonburi's industrial estates boast unparalleled logistics and connectivity. They're a magnet for businesses looking to tap into dynamic markets. With state-of-the-art infrastructure, these hubs are transforming the landscape of regional trade.

21.03.2024

Sustainable Practices for Modern Warehouses

In today's eco-conscious market, sustainability isn't just a buzzword—it's a business imperative. Modern warehouses are at the forefront of this shift, adopting practices that reduce environmental impact while boosting efficiency. They're proving that going green can mean more than just saving the planet; it can save on costs, too.

06.06.2023

ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory)

AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory) ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction)

14.02.2023

ผู้ประกอบการต้องรู้! ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทย ขออย่างไร? ที่ไหน?

หลังจากได้มีการออกประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ คือ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพิ่มความคล่องตัว ทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายฉบับใหม่นี้ ดังนั้น เราจะพาทุกท่านไปอัปเดตรายละเอียดของ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ในแง่ของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง

13.12.2022

เปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดา ให้กลายเป็น ‘คลังสินค้าอัจฉริยะ’ ด้วยอุปกรณ์ IoT

หากเปรียบเทียบโลกเมื่อ 10 ปีที่แล้วกับโลกในวันนี้ เราคงเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน แล้วเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คืออะไร? คำตอบก็คือ “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (Internet of Things) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘เทคโนโลยี IoT’ ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยเทคโนโลยี IoT จะทำหน้าที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่เราไม่ต้องป้อนข้อมูลใด ๆ ปัจจุบัน IoT เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจ โรงงาน รวมถึงคลังสินค้า อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ IoT มาใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน ซึ่งรูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนาที่มุ่งเป้าในการมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งยังแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี IoT ยังช่วยลดความผิดพลาดของการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 30% ซึ่งแน่นอนว่าย่อมช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

28.10.2022

เช่าคลังสินค้า ชลบุรี

ในแง่ของการทำธุรกิจและการลงทุน จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่กว้างขวาง ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม และสิทธิพิเศษจากโครงการ EEC จึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษี ค่าเช่าที่ถูกกว่า และการเข้าถึงสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังเข้าถึงระบบขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้ง่าย ทั้งมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง มีรถไฟหลายสายที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ (ผ่านสงขลา) กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช ระนอง ปัตตานี อยุธยา ฯลฯ ทำให้การเช่าโกดัง ชลบุรีมีความสะดวกอย่างมาก

28.10.2022

5 กฎเหล็กการเลือกทำเลสำหรับเช่าโรงงาน

ในการเลือกเช่าโรงงานให้เช่ามีปัจจัยที่ควรจะนำมาพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการไม่เจาะจงเลือกทำเลที่ดีแล้ว อาจส่งผลให้ การเดินทางคมนาคมหรือการขนส่งสินค้าไม่สะดวกสบาย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคตได้

28.10.2022

ข้อดีในการเช่าโรงงาน ชลบุรี ที่ดีต่อธุรกิจของคุณ

แม้กรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่หากจะกล่าวถึงศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของไทยคงหนีไม่พ้นจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอน ซึ่งจังหวัดชลบุรีนี้เองที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 15 แห่ง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอื่น ๆ อีกมากมาย การเลือกเช่าโรงงาน ชลบุรี จึงดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ค่าครองชีพต่ำ และทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งมอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์นั่นเอง

28.10.2022

คลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้า

กิจการค้าขายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับโลกโดยมี ‘คลังสินค้า’ (Warehouse) ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนและสร้างความสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือกระบวนการจัดการการผลิตเพื่อทำให้เกิดสินค้าหรือบริการในแง่ของแหล่งที่ใช้เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ใน การผลิต (Raw Material) สินค้าสำเร็จรูป หรือสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า (Finished Goods) ดังนั้น การมีคลังสินค้าจึงช่วยลดปัญหาวัตถุดิบไม่พอผลิต ทำให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา ยิ่งหากมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดียิ่งจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ในเวลาอันรวดเร็วคลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้าจึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การประกอบธุรกิจค้าขายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

01.08.2022

8 เคล็ด (ไม่) ลับ เลือกคลังสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาคลังสินค้าแห่งใหม่ หรือต้องการขยายคลังสินค้าเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ถึงความต้องการของธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าคลังสินค้าใดเหมาะสมสำหรับธุรกิจ หรือคลังสินค้าใดไม่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดจำหน่ายโดยการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาเพื่อให้สามารถเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่มีทำเลเหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด

07.07.2022

คลังสินค้าแบบ Built-to-Suit คืออะไร? ทำไมคลังสินค้า Built-to-Suit ถึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ได้ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้งานคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลาย ๆ รายมียอดขายเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะผู้บริโภคจำนวนมากหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงยารักษาโรค ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งผู้ค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในบางครั้ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มักตามมาด้วยงบประมาณลงทุนก้อนโต จนอาจทำให้โอกาสในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการบางรายถูกจำกัดไปโดยปริยาย แต่ในปัจจุบัน การลงทุนในเรื่องดังกล่าวนั้นมีทางเลือกมากขึ้น หากผู้ประกอบการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็น “เจ้าของทั้งหมด” มาเป็น “เจ้าของร่วม” ก็จะทำให้ท่านสามารถลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพดีได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว เช่นเดียวกับการลงทุนในคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit

22.06.2022

คลังสินค้าห้องเย็นคืออะไร? พร้อมสิ่งที่ควรรู้ก่อนเช่าคลังสินค้าห้องเย็น

คลังสินค้าห้องเย็น หรือ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage Warehouse) คือ พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่นั้นให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยไม่ปล่อยให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอกตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าบางประเภท ซึ่งต้องเก็บในอุณภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ คลังสินค้าห้องเย็นจะมีระดับความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไปจนถึงอุณหภูมิติดลบ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จัดเก็บ

12.05.2022

AI และระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อการจัดการคลังสินค้าในประเทศไทยอย่างไร?

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ เรียนรู้ ให้เหตุผล คิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงในวงการการบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว เหตุผลเนื่องมาจากธุรกิจ E-Commerce ที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงในปัจจุบัน

07.04.2022

สร้างโรงงาน VS เช่าโรงงาน แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ?

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจหรือต้องการขยายธุรกิจที่ต้องใช้โรงงานจะเห็นได้ว่าโรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการประกอบการอย่างมาก ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านยังลังเลใจจนหาคำตอบไม่ได้ก็คือจะลงทุนสร้างโรงงานเองหรือเลือกเช่าโรงงานดีกว่า? เนื่องจากทั้ง 2 รูปแบบนี้ก็มีความแตกต่าง พร้อมทั้งมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านต้องพิจารณาให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการการตัดสินใจระหว่างสร้างโรงงานและเช่าโรงงาน จะเลือกแบบไหนที่ตอบโจทย์กับธุรกิจมากที่สุด วันนี้เรามีคำตอบ

08.03.2022

ทำไมอัตราการเช่าคลังสินค้าในเอเชียจึงเพิ่มขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลกในช่วงปลายปี 2562 อุตสาหกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 43.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.87 ล้านล้านเหรียญทั่วโลก และกระแสหมุนเวียนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากภูมิภาคเอเชีย และในปี 2565 นี้จะเห็นได้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเติบโตขึ้นอีก แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

03.02.2022

ประโยชน์ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการอาจนึกไม่ถึง

เมื่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจ หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการมองหาโรงงานหรือคลังสินค้าที่เหมาะสมที่สามารถรองรับภาระหน้าที่งานได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น คำถามหนึ่งที่นักธุรกิจต้องหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญ คือ ควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังสินค้า หรือดำเนินการสร้างโกดังเองดี? ในบทความนี้ เราจะมาดูข้อดีต่าง ๆ ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติใดจะดีสำหรับคุณและธุรกิจของคุณมากที่สุด

14.10.2021

GMP คืออะไร

ก่อนเริ่มกิจการโรงงานใด ๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ และมาตรฐานหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพไปยังมือผู้บริโภค โดยเฉพาะมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาโดยตรง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง เนื่องจาก GMP เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานนั้น ๆ จะมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสำหรับการจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าใจภาพรวมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของท่านต่อไป

14.10.2021

ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานและเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องออกมาตรการปิดประเทศ ทำให้การส่งออกสินค้าที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย วิกฤตการณ์ดังกล่าวยังถือเป็นบททดสอบสำคัญของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ แล้วผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห่วงโซ่อุปทานจะสามารถอยู่รอดอย่างไรในภาวะวิกฤต? บทความนี้จะมาเผยเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

01.09.2021

ข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่า

การเช่าโรงงานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากการเช่าโรงงานนั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวก ความประหยัด และความคล่องตัว ทำให้ผู้ประกอบการเลือกเช่าโรงงานเพื่อทำธุรกิจกันมากขึ้น โดยข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่ามีดังนี้

11.08.2021

คลังสินค้าคืออะไร? ทำความรู้จักกับคลังสินค้าให้มากขึ้นก่อนเช่าคลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ที่ใช้สำหรับการวาง เก็บ หรือพักสินค้าเพื่อรอการกระจายหรือการขนส่ง ในบางครั้งอาจมีการใช้คำเรียกอื่น ๆ เช่น โกดัง โรงเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วมักถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ ซึ่งคลังสินค้านี้มักจะมีการออกแบบเฉพาะ

02.08.2021

สร้างแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอย่างสูงสุด

การทำงานในคลังสินค้า โดยเฉพาะคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าอันตรายนั้น นอกจากเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสินค้าตามแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของตน เนื่องจากคลังสินค้าอันตรายส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลหนัก ระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน สารเคมีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดและความสูญเสียได้