5 กฎเหล็กการเลือกทำเลสำหรับเช่าโรงงาน

28 ตุลาคม 2565

5 กฎเหล็กการเลือกทำเลสำหรับเช่าโรงงาน ที่ควรรู้ก่อนให้บริการโรงงานให้เช่า

เพราะค่าที่ดินถือเป็นต้นทุนในการสร้างโรงงานที่สำคัญมาก ในปัจจุบัน ราคาที่ดินได้มีการปรับตัวขึ้นสูงมาก การพิจารณาเรื่องต้นทุนเช่าโรงงานหรือสร้างโรงงาน จึงต้องมีความรัดกุมและรอบคอบ การเช่าโรงงานจึงเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาต้นทุนที่สูงของที่ดินในทำเลนั้น ๆ ได้ดี และการเช่าโรงงานยังช่วยสามารถประหยัดเงินทุนและระยะเวลาในการเริ่มหรือขยายธุรกิจได้อีกด้วย

 

ในการเลือกเช่าโรงงานให้เช่ามีปัจจัยที่ควรจะนำมาพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการไม่เจาะจงเลือกทำเลที่ดีแล้ว อาจส่งผลให้ การเดินทางคมนาคมหรือการขนส่งสินค้าไม่สะดวกสบาย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคตได้

 

การเลือกทำเลโรงงานให้เช่าให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ หากเป็นธุรกิจค้าปลีกควรให้ความสำคัญกับทำเลที่มีผู้ซื้อหนาแน่น แต่หากเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการโรงงานก็อาจคำนึงถึงความสะดวกในการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว แรงจูงใจจากภาครัฐ ความใกล้แหล่งวัตถุดิบและลูกค้า และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามประเภทของโรงงานนั้น ๆ

 

เลือกทำเลโรงงานให้เช่า ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

1. ที่ตั้งของโรงงาน

ที่ตั้งของโรงงานให้เช่าอาจถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตชองกิจการ ควรเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานที่มีการคมนาคมอย่างสะดวกสบาย เดินทางได้หลายเส้นทาง และสามารถเชื่อมไปยังสถานที่สำคัญหรือภูมิภาคต่าง ๆ ได้โดยง่าย ซึ่งรวมถึงทางหลวงสายสำคัญ สนามบิน เช่น ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ และท่าเรือต่าง ๆ เช่น แหลมฉบัง และระบบขนส่งสาธารณะอื่น และอย่าลืมพิจารณาที่ตั้งของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และตลาดลูกค้าร่วมด้วยเพื่อช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เพราะตัวแปรเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจได้โดยตรง ที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เราสามารถช่วยคุณค้นหาโรงงานในเขตอุตสาหกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ เรายังมีบริการก่อสร้าง โรงงานตามความต้องการของลูกค้า (Built-To-Suit Factory) ในทำเลยุทธศาสตร์ เช่น โรงงานให้เช่าใกล้สนามบิน โรงงานให้เช่าใกล้ท่าเรือที่คุณเลือกได้อีกด้วย

 

2. สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงงานให้เช่า

แม้ราคา โรงงานให้เช่าจะเป็นปัจจัยหลัก ๆ ในการเลือกเช่าโรงงาน แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงงานให้เช่า เพราะการจัดตั้งโรงงานแต่ละครั้งมักเน้นการใช้งานในระยะยาว สิ่งอำนวยความสะดวกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานออกมาดีที่สุด สิ่งอำนวยความสะดวกหลัก ๆ ที่แนะนำให้พิจารณา ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคจำเป็นต่อการทำงานหรือกระบวนการผลิต อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบไอน้ำ ระบบอากาศอัด เชื้อเพลิง ท่อน้ำทิ้ง การระบายน้ำ ระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม 24 ชั่วโมง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาโรงงานที่มีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เพื่อรองรับการทำงานของโรงงานในอนาคต ซึ่งระบบอัตโนมัติเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวก ลดความซับซ้อน และช่วยปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

 

3. สัญญาเช่าและเงื่อนไขต่าง ๆ

ก่อนที่จะตัดสินใจเช่าโรงงานหรือใช้บริการโรงงานแบบ Built-To-Suit ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและนโยบายทั้งหมดของโรงงานแห่งนั้น ๆ รวมไปถึงกฎหมายผังเมือง ซึ่งอาจกำหนดไว้ว่าห้ามสร้างโรงงานในบางพื้นที่ หรืออาจจะกำหนดขนาดที่สามารถก่อสร้างได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และต้องมีการจัดทำสัญญาเช่าเป็นสัญญาลายลักษณ์อักษร มีดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าควรจะครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล หากตรวจเจอว่าส่วนใดของอาคารเสียหายจะต้องซ่อมแซมโดยทันที และต้องตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ให้โรงงานมีความพร้อม ไร้ปัญหาก่อนตัดสินใจเช่าโรงงาน ซึ่งที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เราเข้าใจถึงกระบวนการและรายละเอียดของกฎหมายภาษีทรัพย์สินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในประเทศไทย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำคุณในกระบวนการเหล่านี้

 

4. ค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่น ๆ

โดยทั่วไปแล้ว ค่าเช่าโรงงานอาจคำนวณตามขนาดพื้นที่เป็นตารางเมตร รวมถึงตามทำเลและพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง แม้ค่าเช่าจะเป็นต้นทุนที่นำมาพิจารณา แต่ก็อย่าลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่น ๆ ที่อาจตามมาด้วย เพราะหากเลือกเช่าโรงงาน ราคาถูกเกินไปก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นแฝงอยู่ ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยอื่นควบคู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริหาร ค่าส่วนกลาง ค่ากำจัดของเสีย ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกค่าใช้จ่ายล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น

 

5. มาตรการด้านความยั่งยืน

ปัจจุบัน องค์กรทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความยั่งยืนในการดำเนินงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลัก CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เรามีการใช้ มาตรการด้านความยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 0% ภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมายไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

และนี่ก็คือ 5 ปัจจัยหลักที่สำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานที่ผู้ประกอบหรือเจ้าของธุรกิจทุกท่านควรคำนึงถึงเมื่อต้องเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานให้เช่า ซึ่งแต่ละปัจจัยล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ การเช่าโรงงานที่อยู่เขตการค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อาทิ โรงงานให้เช่าในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะได้สิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุนใน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบางกิจกรรมได้นานสูงสุด 13 ปี (อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน) เป็นต้น

 

หากคุณกำลังมองหาโรงงานให้เช่าสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน คุณภาพระดับสากล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) บริษัทให้เช่าโรงงานที่พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมยินดีนำเสนอบริการให้เช่าโรงงานบนทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ บริการให้เช่าโรงงานฟังก์ชันครบ รองรับทุกความต้องการ มีพื้นที่ใช้สอยหลากหลายขนาดให้เลือก โครงสร้างแข็งแรง มั่นคง วางผังตามหน้าที่งานอย่างเหมาะสม รองรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ สามารถเริ่มการผลิตได้ทันที พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านเอกสารราชการและใบอนุญาตต่าง ๆ และให้คำปรึกษาเรื่องการต่อเติมอาคารและการติดตั้งเครื่องจักรต่าง ๆ โดยทีมงานมืออาชีพ

Related Topics
All

Shared

ดู Blog อื่นๆ เพิ่มเติม

21.03.2024

Bangkok Warehousing 2024: Adapt to Evolving Market Needs

Bangkok's warehousing market is undergoing a transformation as dynamic as the city itself. In 2024, the landscape is defined by rapid technological advancements and shifting economic currents. Businesses are finding that staying ahead means adapting quickly to these changes.

21.03.2024

Logistics and Connectivity: The Strategic Advantages of Chonburi’s Industrial Estates

Strategically nestled in the heart of Southeast Asia, Chonburi's industrial estates boast unparalleled logistics and connectivity. They're a magnet for businesses looking to tap into dynamic markets. With state-of-the-art infrastructure, these hubs are transforming the landscape of regional trade.

21.03.2024

Sustainable Practices for Modern Warehouses

In today's eco-conscious market, sustainability isn't just a buzzword—it's a business imperative. Modern warehouses are at the forefront of this shift, adopting practices that reduce environmental impact while boosting efficiency. They're proving that going green can mean more than just saving the planet; it can save on costs, too.

06.06.2023

ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory)

AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory) ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction)

14.02.2023

ผู้ประกอบการต้องรู้! ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทย ขออย่างไร? ที่ไหน?

หลังจากได้มีการออกประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ คือ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพิ่มความคล่องตัว ทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายฉบับใหม่นี้ ดังนั้น เราจะพาทุกท่านไปอัปเดตรายละเอียดของ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ในแง่ของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง

13.12.2022

เปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดา ให้กลายเป็น ‘คลังสินค้าอัจฉริยะ’ ด้วยอุปกรณ์ IoT

หากเปรียบเทียบโลกเมื่อ 10 ปีที่แล้วกับโลกในวันนี้ เราคงเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน แล้วเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คืออะไร? คำตอบก็คือ “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (Internet of Things) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘เทคโนโลยี IoT’ ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยเทคโนโลยี IoT จะทำหน้าที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่เราไม่ต้องป้อนข้อมูลใด ๆ ปัจจุบัน IoT เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจ โรงงาน รวมถึงคลังสินค้า อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ IoT มาใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน ซึ่งรูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนาที่มุ่งเป้าในการมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งยังแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี IoT ยังช่วยลดความผิดพลาดของการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 30% ซึ่งแน่นอนว่าย่อมช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

28.10.2022

เช่าคลังสินค้า ชลบุรี

ในแง่ของการทำธุรกิจและการลงทุน จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่กว้างขวาง ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม และสิทธิพิเศษจากโครงการ EEC จึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษี ค่าเช่าที่ถูกกว่า และการเข้าถึงสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังเข้าถึงระบบขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้ง่าย ทั้งมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง มีรถไฟหลายสายที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ (ผ่านสงขลา) กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช ระนอง ปัตตานี อยุธยา ฯลฯ ทำให้การเช่าโกดัง ชลบุรีมีความสะดวกอย่างมาก

28.10.2022

5 กฎเหล็กการเลือกทำเลสำหรับเช่าโรงงาน

ในการเลือกเช่าโรงงานให้เช่ามีปัจจัยที่ควรจะนำมาพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการไม่เจาะจงเลือกทำเลที่ดีแล้ว อาจส่งผลให้ การเดินทางคมนาคมหรือการขนส่งสินค้าไม่สะดวกสบาย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคตได้

28.10.2022

ข้อดีในการเช่าโรงงาน ชลบุรี ที่ดีต่อธุรกิจของคุณ

แม้กรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่หากจะกล่าวถึงศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของไทยคงหนีไม่พ้นจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอน ซึ่งจังหวัดชลบุรีนี้เองที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 15 แห่ง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอื่น ๆ อีกมากมาย การเลือกเช่าโรงงาน ชลบุรี จึงดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ค่าครองชีพต่ำ และทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งมอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์นั่นเอง

28.10.2022

คลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้า

กิจการค้าขายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับโลกโดยมี ‘คลังสินค้า’ (Warehouse) ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนและสร้างความสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือกระบวนการจัดการการผลิตเพื่อทำให้เกิดสินค้าหรือบริการในแง่ของแหล่งที่ใช้เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ใน การผลิต (Raw Material) สินค้าสำเร็จรูป หรือสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า (Finished Goods) ดังนั้น การมีคลังสินค้าจึงช่วยลดปัญหาวัตถุดิบไม่พอผลิต ทำให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา ยิ่งหากมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดียิ่งจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ในเวลาอันรวดเร็วคลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้าจึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การประกอบธุรกิจค้าขายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

01.08.2022

8 เคล็ด (ไม่) ลับ เลือกคลังสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาคลังสินค้าแห่งใหม่ หรือต้องการขยายคลังสินค้าเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ถึงความต้องการของธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าคลังสินค้าใดเหมาะสมสำหรับธุรกิจ หรือคลังสินค้าใดไม่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดจำหน่ายโดยการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาเพื่อให้สามารถเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่มีทำเลเหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด

07.07.2022

คลังสินค้าแบบ Built-to-Suit คืออะไร? ทำไมคลังสินค้า Built-to-Suit ถึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ได้ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้งานคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลาย ๆ รายมียอดขายเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะผู้บริโภคจำนวนมากหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงยารักษาโรค ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งผู้ค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในบางครั้ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มักตามมาด้วยงบประมาณลงทุนก้อนโต จนอาจทำให้โอกาสในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการบางรายถูกจำกัดไปโดยปริยาย แต่ในปัจจุบัน การลงทุนในเรื่องดังกล่าวนั้นมีทางเลือกมากขึ้น หากผู้ประกอบการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็น “เจ้าของทั้งหมด” มาเป็น “เจ้าของร่วม” ก็จะทำให้ท่านสามารถลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพดีได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว เช่นเดียวกับการลงทุนในคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit

22.06.2022

คลังสินค้าห้องเย็นคืออะไร? พร้อมสิ่งที่ควรรู้ก่อนเช่าคลังสินค้าห้องเย็น

คลังสินค้าห้องเย็น หรือ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage Warehouse) คือ พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่นั้นให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยไม่ปล่อยให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอกตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าบางประเภท ซึ่งต้องเก็บในอุณภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ คลังสินค้าห้องเย็นจะมีระดับความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไปจนถึงอุณหภูมิติดลบ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จัดเก็บ

12.05.2022

AI และระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อการจัดการคลังสินค้าในประเทศไทยอย่างไร?

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ เรียนรู้ ให้เหตุผล คิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงในวงการการบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว เหตุผลเนื่องมาจากธุรกิจ E-Commerce ที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงในปัจจุบัน

07.04.2022

สร้างโรงงาน VS เช่าโรงงาน แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ?

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจหรือต้องการขยายธุรกิจที่ต้องใช้โรงงานจะเห็นได้ว่าโรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการประกอบการอย่างมาก ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านยังลังเลใจจนหาคำตอบไม่ได้ก็คือจะลงทุนสร้างโรงงานเองหรือเลือกเช่าโรงงานดีกว่า? เนื่องจากทั้ง 2 รูปแบบนี้ก็มีความแตกต่าง พร้อมทั้งมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านต้องพิจารณาให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการการตัดสินใจระหว่างสร้างโรงงานและเช่าโรงงาน จะเลือกแบบไหนที่ตอบโจทย์กับธุรกิจมากที่สุด วันนี้เรามีคำตอบ

08.03.2022

ทำไมอัตราการเช่าคลังสินค้าในเอเชียจึงเพิ่มขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลกในช่วงปลายปี 2562 อุตสาหกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 43.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.87 ล้านล้านเหรียญทั่วโลก และกระแสหมุนเวียนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากภูมิภาคเอเชีย และในปี 2565 นี้จะเห็นได้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเติบโตขึ้นอีก แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

03.02.2022

ประโยชน์ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการอาจนึกไม่ถึง

เมื่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจ หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการมองหาโรงงานหรือคลังสินค้าที่เหมาะสมที่สามารถรองรับภาระหน้าที่งานได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น คำถามหนึ่งที่นักธุรกิจต้องหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญ คือ ควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังสินค้า หรือดำเนินการสร้างโกดังเองดี? ในบทความนี้ เราจะมาดูข้อดีต่าง ๆ ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติใดจะดีสำหรับคุณและธุรกิจของคุณมากที่สุด

14.10.2021

GMP คืออะไร

ก่อนเริ่มกิจการโรงงานใด ๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ และมาตรฐานหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพไปยังมือผู้บริโภค โดยเฉพาะมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาโดยตรง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง เนื่องจาก GMP เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานนั้น ๆ จะมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสำหรับการจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าใจภาพรวมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของท่านต่อไป

14.10.2021

ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานและเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องออกมาตรการปิดประเทศ ทำให้การส่งออกสินค้าที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย วิกฤตการณ์ดังกล่าวยังถือเป็นบททดสอบสำคัญของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ แล้วผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห่วงโซ่อุปทานจะสามารถอยู่รอดอย่างไรในภาวะวิกฤต? บทความนี้จะมาเผยเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

01.09.2021

ข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่า

การเช่าโรงงานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากการเช่าโรงงานนั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวก ความประหยัด และความคล่องตัว ทำให้ผู้ประกอบการเลือกเช่าโรงงานเพื่อทำธุรกิจกันมากขึ้น โดยข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่ามีดังนี้

11.08.2021

คลังสินค้าคืออะไร? ทำความรู้จักกับคลังสินค้าให้มากขึ้นก่อนเช่าคลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ที่ใช้สำหรับการวาง เก็บ หรือพักสินค้าเพื่อรอการกระจายหรือการขนส่ง ในบางครั้งอาจมีการใช้คำเรียกอื่น ๆ เช่น โกดัง โรงเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วมักถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ ซึ่งคลังสินค้านี้มักจะมีการออกแบบเฉพาะ

02.08.2021

สร้างแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอย่างสูงสุด

การทำงานในคลังสินค้า โดยเฉพาะคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าอันตรายนั้น นอกจากเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสินค้าตามแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของตน เนื่องจากคลังสินค้าอันตรายส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลหนัก ระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน สารเคมีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดและความสูญเสียได้