สร้างแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอย่างสูงสุด

02 สิงหาคม 2564

จากเหตุการณ์การระเบิดและเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ของบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด (Ming Dih Chemical) ผู้ผลิตเม็ดโฟม EPS (Expandable Polystyrene) บริเวณซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชุมชน บ้านเรือน และอาคารโดยรอบเป็นวงกว้าง นำมาสู่คำถามที่ว่าเราจะสามารถสร้างแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในคลังสินค้าได้มากกว่านี้หรือไม่?

 

การทำงานในคลังสินค้า โดยเฉพาะคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าอันตรายนั้น นอกจากเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสินค้าตามแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของตน เนื่องจากคลังสินค้าอันตรายส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลหนัก ระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน สารเคมีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดและความสูญเสียได้

 

อย่างไรก็ตาม โอกาสในการเกิดการสูญเสียจะลดลงจนแทบเป็นศูนย์หากคลังสินค้าของคุณตั้งอยู่บนฐานรากที่แข็งแรงและมีการออกแบบและติดตั้งโครงสร้างต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ร่วมกับการติดตั้งระบบเตือนภัยตามจุดเสี่ยงเพื่อช่วยแจ้งเตือนพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ

 

การกำหนดมาตรฐานสากลในการจัดการสินค้าอันตรายในคลังสินค้าจาก Frasers Property Industrial (Thailand)

ที่ Frasers Property Industrial (Thailand) เราวางแผนและพิจารณาทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เราจึงออกแบบและสร้างเฉพาะคลังสินค้าคุณภาพดีที่สุดเพื่อสร้างคลังสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าของเรา ตั้งแต่การออกแบบและสร้างคลังสินค้าตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมขั้นสูงสุด การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีอุปกรณ์ครบครัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นที่บังคับใช้ ไปจนถึงการเลือกทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เพื่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วที่สุด

 

นอกจากนี้ เรายังมีการสร้างทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ และติดตั้งตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๆ 60 เมตร พร้อมด้วยปั๊มดับเพลิงที่เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA20 ซึ่งเพียงพอที่จะป้องกันไฟจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟทั่วทั้งคลังสินค้าของเรา ควบคู่ไปกับระบบเตือนภัยที่จะแจ้งเตือนทุกคนในพื้นที่เมื่อตรวจพบเพลิงไหม้ และที่สำคัญ คลังสินค้าทั้งหมดของเราสร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดอีกด้วย

 

คลังสินค้าแต่ละแห่งของเราไม่เพียงแต่จะมีบันไดหนีไฟหลายทางเท่านั้น แต่ยังได้รับการออกแบบให้สามารถเข้าถึงหลังคาได้ง่ายและใช้งานได้จริง ทำให้สามารถเขาถึงทางออกอื่น ๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง

 

ที่ Frasers Property Industrial (Thailand) เรามีประสบการณ์มากมายในการจัดการและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้ามาอย่างยาวนานทำให้เราสามารถคาดการณ์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า และมอบประสบการณ์และความพึงพอใจในการเช่าคลังสินค้าให้กับลูกค้าของเราอย่างสูงสุดด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดสำหรับการเช่าคลังสินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ซึ่งคลังสินค้าแต่ละแห่งของเรายังได้รับการรับรองโดยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จึงสามารถช่วยป้องกันอัคคีภัยจากเหตุระเบิด ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือสาเหตุอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คลังสินค้าวัตถุอันตรายของเราสอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุด

คลังสินค้าวัตถุอันตราย คือ คลังสินค้าประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง สารพิษ และวัสดุอันตรายอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่การระเบิดได้ ซึ่งสินค้าอันตรายประเภทนี้มักจะเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เคมีและปิโตรเลียม โดยภายในคลังสินค้าประเภทจำเป็นต้องมีแนวทางในการจำแนกประเภทสารอันตรายและต้องมีการจัดเก็บด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ไฟไหม้คลังสินค้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ คลังสินค้าวัตถุอันตรายทั้งหมดของเราจึงได้รับการออกแบบเพื่อจัดเก็บสินค้าอันตรายดังกล่าวโดยเฉพาะตามหลักการและมาตรฐานของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อย่างเข้มงวด

 

ที่ Frasers Property Industrial (Thailand) เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการและพัฒนาคลังสินค้าอันตรายตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการจัดหาทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้คำแนะนำด้านอุตสาหกรรมและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกแง่มุมเมื่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องจัดการกับสินค้าอันตรายในคลังสินค้าได้อย่างมืออาชีพ เพราะสำหรับเรา ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าของคุณอีกแล้ว

การบริหารความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคลังสินค้า

1 – ไฟไหม้

คลังสินค้าทั่วไปมักอัดแน่นไปด้วยสินค้าจำนวนมาก ประกายไฟเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอต่อการทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้แนวทางเหล่านี้ในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว

 • การติดตั้งระบบดับเพลิง เช่น สปริงเกอร์ ประตูหนีไฟ และถังดับเพลิง
 • หมั่นตรวจสอบระบบตรวจจับอัคคีภัย เช่น สัญญาณเตือนควัน เป็นประจำ
 • อาคารที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างเข้มงวดและตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ขั้นตอนการอพยพที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

 

2 – น้ำท่วม

น้ำท่วมเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สามารถนำไปสู่ความเสียหายได้อย่างคาดไม่ถึง ซึ่งแนวทางในการลดผลกระทบจากน้ำท่วมและความเสียหายจากน้ำท่วมมีดังนี้

 • ติดตามประกาศเตือนอุทกภัยอย่างใกล้ชิดเมื่อมีความเสี่ยง
 • ประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงจากอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุและทราบถึงกลุ่มสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อความเสียหายจากอุทกภัยเป็นพิเศษได้
 • ตรวจสอบว่าสินค้าทั้งหมดถูกยกสูงขึ้นจากพื้น โดยใช้ชั้นวางระดับสูงในการจัดเก็บสินค้าในภาชนะบรรจุหรือพาเลท
 • ทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายนอกและภายในเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เศษขยะและของเสียอื่น ๆ ปิดกั้นทางระบายน้ำ
 • พิจารณาการปิดผนึกพื้น ประตู หน้าต่าง และช่องเปิดอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลท่วมเข้าสู่คลังสินค้า
 • เก็บปลั๊กไฟและสายไฟทั้งหมดไว้เหนือระดับพื้นดิน
 • ให้ความรู้และฝึกอบรมให้พนักงานสามารถตระหนักถึงความเสียหายจากอุทกภัย
 • มีเครื่องสูบน้ำเป็นระบบสำรองในกรณีที่เกิดน้ำท่วม

 

3 – การรักษาความปลอดภัย

คลังสินค้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการโจรกรรม เนื่องจากมักมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก ซึ่งการโจรกรรมเหล่านี้อาจมีต้นเหตุมาจากทั้งบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก แต่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยแนวทางดังนี้

 • ตรวจสอบว่าอาณาเขตของคลังสินค้ามีการปิดกั้นและได้รับการดูแลอย่างดี
 • รักษาความปลอดภัยทุกทางเข้า-ออกด้วยระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
 • มีระบบให้ผู้เข้าเยี่ยมลงทะเบียนก่อนและหลังเข้าออกพื้นที่
 • ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ดำเนินการตรวจสอบความประพฤติของพนักงานเป็นระยะ

 

4 – การจัดการกับสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นเรื่องปกติที่ภายในคลังสินค้าจะมีการจัดเก็บสารเคมีชนิดต่าง ๆ แต่หากต้องการสร้างความปลอดภัยในคลังสินค้า เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการก็ควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเก็บสารเคมีเหล่านี้ คือ

 • แจ้งพนักงานให้ทราบว่ามีการเก็บสารเคมีไว้ตรงส่วนไหนของคลังสินค้า
 • ฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักอันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดการที่เหมาะสมเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน
 • จัดเก็บสารเคมีและสินค้าอันตรายอย่างถูกต้องตามแนวทาง
 • ตรวจสอบว่าสารเคมีทั้งหมดได้รับการติดฉลากกำกับอย่างถูกต้อง
 • แยกสารเคมีบางชนิดที่สามารถทำปฏิกิริยากันออกจากกัน
 • ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อมีการจ่ายวัสดุอันตราย
 • การสัมผัสกับสารเคมีใด ๆ จะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ระบายอากาศ
 • ให้พนักงานทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องตลอดเวลา
 • มีขั้นตอนปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินที่ปฏิบัติได้จริง
 • ของเสียอันตรายทั้งหมดต้องมีกระบวนการในการกำจัดอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย
 • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและใช้ได้จริง

 

5 – สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

พนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้ารายล้อมไปด้วยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละวัน ซึ่งไม่เพียงทำให้พนักงานตกอยู่ในความเสี่ยง แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการได้อีกด้วย โดยแนวทางป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยในคลังสินค้ามีดังนี้

 • ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เช่น รถยก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใช้แรงงานคน
 • ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเครื่องจักรจะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี
 • สนับสนุนให้พนักงานของคุณปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและรายงานอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา
 • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

 

6 – ความเสียหายของผลิตภัณฑ์

ไม่เพียงแต่ไฟไหม้และน้ำท่วมเท่านั้นที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าคงคลังภายในคลังสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ควรมีการอบรมพนักงานคลังสินค้าให้เข้าใจแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

 • ดำเนินการตามแนวทางการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เช่น ให้ความสนใจกับอุณหภูมิหรือปริมาณของน้ำหนักที่วางซ้อนอย่างระมัดระวัง
 • ของที่มีน้ำหนักมากกว่าต้องวางไว้บนชั้นวางด้านล่างเสมอ
 • ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการวัสดุทุกประเภทด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
 • ปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อลดโอกาสในการก่อวินาศกรรม
 • ตรวจสอบรายงานการเรียกร้องความเสียหายของผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อดำเนินการแก้ไขและ/หรือระบุแนวโน้มใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 

7 – ความล้มเหลวของอุปกรณ์

ทุกวันนี้คลังสินค้าต้องพึ่งพาอุปกรณ์และเครื่องจักรหนักจำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้ราบรื่นที่สุด นอกจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักรแล้ว เจ้าของธุรกิจและผู้ผระกอบการยังจำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม คือ

 • ตรวจสอบว่าพนักงานได้รับการรับรองอย่างถูกต้องและผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ใช้งานเครื่องจักรที่เป็นอันตราย
 • ระวังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และตรวจสอบว่าระบบไอทีต่าง ๆ ของคุณได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ
 • เมื่อเป็นเรื่องของการประมวลผล คุณควรเปลี่ยนไปใช้โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลสำคัญและข้อมูลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

 

การระบุอันตรายและการคาดการณ์ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในคลังสินค้า รวมถึงการรับมือและการจัดการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดโอกาสในการสูญเสียและผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างมาก แต่ทว่าคุณภาพของคลังสินค้าก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน Frasers Property Industrial (Thailand) จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบและก่อสร้างคลังสินค้าด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบในทุกมิติ

 

อ้างอิง: https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO::P1100_ISO_CODE3,P1100_YEAR:THA,2014

Related Topics
All

Shared

ดู Blog อื่นๆ เพิ่มเติม

21.03.2024

Bangkok Warehousing 2024: Adapt to Evolving Market Needs

Bangkok's warehousing market is undergoing a transformation as dynamic as the city itself. In 2024, the landscape is defined by rapid technological advancements and shifting economic currents. Businesses are finding that staying ahead means adapting quickly to these changes.

21.03.2024

Logistics and Connectivity: The Strategic Advantages of Chonburi’s Industrial Estates

Strategically nestled in the heart of Southeast Asia, Chonburi's industrial estates boast unparalleled logistics and connectivity. They're a magnet for businesses looking to tap into dynamic markets. With state-of-the-art infrastructure, these hubs are transforming the landscape of regional trade.

21.03.2024

Sustainable Practices for Modern Warehouses

In today's eco-conscious market, sustainability isn't just a buzzword—it's a business imperative. Modern warehouses are at the forefront of this shift, adopting practices that reduce environmental impact while boosting efficiency. They're proving that going green can mean more than just saving the planet; it can save on costs, too.

06.06.2023

ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory)

AMN-M1.7 Plot G702/20 (Ready-built Factory) ออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction)

14.02.2023

ผู้ประกอบการต้องรู้! ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทย ขออย่างไร? ที่ไหน?

หลังจากได้มีการออกประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ คือ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพิ่มความคล่องตัว ทำให้เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายฉบับใหม่นี้ ดังนั้น เราจะพาทุกท่านไปอัปเดตรายละเอียดของ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ ในแง่ของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานว่าเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง

13.12.2022

เปลี่ยนคลังสินค้าธรรมดา ให้กลายเป็น ‘คลังสินค้าอัจฉริยะ’ ด้วยอุปกรณ์ IoT

หากเปรียบเทียบโลกเมื่อ 10 ปีที่แล้วกับโลกในวันนี้ เราคงเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน แล้วเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คืออะไร? คำตอบก็คือ “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (Internet of Things) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘เทคโนโลยี IoT’ ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยเทคโนโลยี IoT จะทำหน้าที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่เราไม่ต้องป้อนข้อมูลใด ๆ ปัจจุบัน IoT เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจ โรงงาน รวมถึงคลังสินค้า อย่างเช่น Smart Factory ที่ได้นำ IoT มาใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน ซึ่งรูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนาที่มุ่งเป้าในการมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งยังแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี IoT ยังช่วยลดความผิดพลาดของการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 30% ซึ่งแน่นอนว่าย่อมช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

28.10.2022

เช่าคลังสินค้า ชลบุรี

ในแง่ของการทำธุรกิจและการลงทุน จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่กว้างขวาง ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม และสิทธิพิเศษจากโครงการ EEC จึงเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษี ค่าเช่าที่ถูกกว่า และการเข้าถึงสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังเข้าถึงระบบขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้ง่าย ทั้งมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง มีรถไฟหลายสายที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ (ผ่านสงขลา) กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช ระนอง ปัตตานี อยุธยา ฯลฯ ทำให้การเช่าโกดัง ชลบุรีมีความสะดวกอย่างมาก

28.10.2022

5 กฎเหล็กการเลือกทำเลสำหรับเช่าโรงงาน

ในการเลือกเช่าโรงงานให้เช่ามีปัจจัยที่ควรจะนำมาพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานให้เช่าที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการไม่เจาะจงเลือกทำเลที่ดีแล้ว อาจส่งผลให้ การเดินทางคมนาคมหรือการขนส่งสินค้าไม่สะดวกสบาย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคตได้

28.10.2022

ข้อดีในการเช่าโรงงาน ชลบุรี ที่ดีต่อธุรกิจของคุณ

แม้กรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่หากจะกล่าวถึงศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของไทยคงหนีไม่พ้นจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอน ซึ่งจังหวัดชลบุรีนี้เองที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 15 แห่ง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอื่น ๆ อีกมากมาย การเลือกเช่าโรงงาน ชลบุรี จึงดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ค่าครองชีพต่ำ และทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งมอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้กับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์นั่นเอง

28.10.2022

คลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้า

กิจการค้าขายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับโลกโดยมี ‘คลังสินค้า’ (Warehouse) ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนและสร้างความสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือกระบวนการจัดการการผลิตเพื่อทำให้เกิดสินค้าหรือบริการในแง่ของแหล่งที่ใช้เก็บทั้งวัตถุดิบสำหรับใช้ใน การผลิต (Raw Material) สินค้าสำเร็จรูป หรือสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งลูกค้า (Finished Goods) ดังนั้น การมีคลังสินค้าจึงช่วยลดปัญหาวัตถุดิบไม่พอผลิต ทำให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา ยิ่งหากมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดียิ่งจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ในเวลาอันรวดเร็วคลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้าจึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การประกอบธุรกิจค้าขายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

01.08.2022

8 เคล็ด (ไม่) ลับ เลือกคลังสินค้าอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาคลังสินค้าแห่งใหม่ หรือต้องการขยายคลังสินค้าเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ถึงความต้องการของธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าคลังสินค้าใดเหมาะสมสำหรับธุรกิจ หรือคลังสินค้าใดไม่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า ไปจนถึงการจัดจำหน่ายโดยการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาเพื่อให้สามารถเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่มีทำเลเหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด

07.07.2022

คลังสินค้าแบบ Built-to-Suit คืออะไร? ทำไมคลังสินค้า Built-to-Suit ถึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ได้ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้งานคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลาย ๆ รายมียอดขายเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะผู้บริโภคจำนวนมากหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงยารักษาโรค ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งผู้ค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในบางครั้ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มักตามมาด้วยงบประมาณลงทุนก้อนโต จนอาจทำให้โอกาสในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการบางรายถูกจำกัดไปโดยปริยาย แต่ในปัจจุบัน การลงทุนในเรื่องดังกล่าวนั้นมีทางเลือกมากขึ้น หากผู้ประกอบการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็น “เจ้าของทั้งหมด” มาเป็น “เจ้าของร่วม” ก็จะทำให้ท่านสามารถลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพดีได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว เช่นเดียวกับการลงทุนในคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit

22.06.2022

คลังสินค้าห้องเย็นคืออะไร? พร้อมสิ่งที่ควรรู้ก่อนเช่าคลังสินค้าห้องเย็น

คลังสินค้าห้องเย็น หรือ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage Warehouse) คือ พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่นั้นให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยไม่ปล่อยให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอกตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าบางประเภท ซึ่งต้องเก็บในอุณภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ คลังสินค้าห้องเย็นจะมีระดับความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไปจนถึงอุณหภูมิติดลบ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จัดเก็บ

12.05.2022

AI และระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อการจัดการคลังสินค้าในประเทศไทยอย่างไร?

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ เรียนรู้ ให้เหตุผล คิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงในวงการการบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว เหตุผลเนื่องมาจากธุรกิจ E-Commerce ที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงในปัจจุบัน

07.04.2022

สร้างโรงงาน VS เช่าโรงงาน แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ?

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจหรือต้องการขยายธุรกิจที่ต้องใช้โรงงานจะเห็นได้ว่าโรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการประกอบการอย่างมาก ซึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านยังลังเลใจจนหาคำตอบไม่ได้ก็คือจะลงทุนสร้างโรงงานเองหรือเลือกเช่าโรงงานดีกว่า? เนื่องจากทั้ง 2 รูปแบบนี้ก็มีความแตกต่าง พร้อมทั้งมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านต้องพิจารณาให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการการตัดสินใจระหว่างสร้างโรงงานและเช่าโรงงาน จะเลือกแบบไหนที่ตอบโจทย์กับธุรกิจมากที่สุด วันนี้เรามีคำตอบ

08.03.2022

ทำไมอัตราการเช่าคลังสินค้าในเอเชียจึงเพิ่มขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลกในช่วงปลายปี 2562 อุตสาหกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 43.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.87 ล้านล้านเหรียญทั่วโลก และกระแสหมุนเวียนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากภูมิภาคเอเชีย และในปี 2565 นี้จะเห็นได้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเติบโตขึ้นอีก แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

03.02.2022

ประโยชน์ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการอาจนึกไม่ถึง

เมื่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจ หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการมองหาโรงงานหรือคลังสินค้าที่เหมาะสมที่สามารถรองรับภาระหน้าที่งานได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น คำถามหนึ่งที่นักธุรกิจต้องหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญ คือ ควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังสินค้า หรือดำเนินการสร้างโกดังเองดี? ในบทความนี้ เราจะมาดูข้อดีต่าง ๆ ของการเช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติใดจะดีสำหรับคุณและธุรกิจของคุณมากที่สุด

14.10.2021

GMP คืออะไร

ก่อนเริ่มกิจการโรงงานใด ๆ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ และมาตรฐานหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพไปยังมือผู้บริโภค โดยเฉพาะมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาโดยตรง การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง เนื่องจาก GMP เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานนั้น ๆ จะมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสำหรับการจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับมาตรฐาน GMP เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าใจภาพรวมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของท่านต่อไป

14.10.2021

ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานและเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องออกมาตรการปิดประเทศ ทำให้การส่งออกสินค้าที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย วิกฤตการณ์ดังกล่าวยังถือเป็นบททดสอบสำคัญของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ แล้วผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห่วงโซ่อุปทานจะสามารถอยู่รอดอย่างไรในภาวะวิกฤต? บทความนี้จะมาเผยเคล็ดลับการผลักดันการพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

01.09.2021

ข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่า

การเช่าโรงงานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากการเช่าโรงงานนั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวก ความประหยัด และความคล่องตัว ทำให้ผู้ประกอบการเลือกเช่าโรงงานเพื่อทำธุรกิจกันมากขึ้น โดยข้อควรรู้ก่อนเช่าโรงงานให้เช่ามีดังนี้

11.08.2021

คลังสินค้าคืออะไร? ทำความรู้จักกับคลังสินค้าให้มากขึ้นก่อนเช่าคลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse) คือ สถานที่ที่ใช้สำหรับการวาง เก็บ หรือพักสินค้าเพื่อรอการกระจายหรือการขนส่ง ในบางครั้งอาจมีการใช้คำเรียกอื่น ๆ เช่น โกดัง โรงเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วมักถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์ ซึ่งคลังสินค้านี้มักจะมีการออกแบบเฉพาะ

02.08.2021

สร้างแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัยภายในคลังสินค้าอย่างสูงสุด

การทำงานในคลังสินค้า โดยเฉพาะคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้าอันตรายนั้น นอกจากเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการคลังสินค้าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสินค้าตามแนวปฏิบัติในการจัดเก็บสินค้าอันตรายแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในคลังสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของตน เนื่องจากคลังสินค้าอันตรายส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลหนัก ระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน สารเคมีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดและความสูญเสียได้